Juozas Bridžius

(Nukreipta iš puslapio Juozapas Bridžius)

Juozas Bridžius (1870 m. birželio 4 d. Sūduvoje1938 m. Kampiškiuose) – Romos katalikų kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

Biografija redaguoti

Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, priklausė slaptam lietuviškumą puoseliejusiam klerikų būreliui ir platino lietuvišką spaudą. 1894 m. liepos 1 d. įšventintas kunigu. Vikaravo šiose bažnyčiose: 1894-98 m. Vanevo Švenčiausios Mergelės Marijos, 1898–1901 m. Vištyčio Švč. Trejybės, 1903-05 m. Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio, 1905-07 m. Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo, 1907-10 m. Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos. Kapčiamiestyje 1907 m. vasario 4 d. buvo įsteigtas Žiburio draugijos skyrius, atidaryta biblioteka, kuriai kurį laiką vadovavo pats kunigas.

1910 m. paskirtas nedidelės Kampiškių parapinės bažnyčios klebonu, kurioje pastoracinį darbą dirbo iki pat mirties.

Šaltiniai redaguoti