Jugoslavijos herbas

Jugoslavijos herbas

Buvusios Jugoslavijos herbas sudarytas iš šešių fakelų, degančių viena liepsna ir apsuptų kviečių varpomis. Kartu degantys fakelai simbolizavo šešių Jugoslavijos respublikų brolybę ir vienybę. Herbe taip pat įrašyta data: 1943 m. lapkričio 29 d.