Joniškio rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Joniškio rajono savivaldybės tarybaJoniškio rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas Keisti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai Keisti

Rinkimuose dalyvavusios partijos Keisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 3053 8
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 2156 6
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1890 5
3 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 1611 4
16 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 612 2
15 Lietuvos socialdemokratų partija 319 0

Tarybos nariai Keisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Aldona Kadytė LDDP 1
Romaldas Gadeikis LDDP 2
Liudas Jonaitis LDDP 3
Algirdas Antanas Paukštelis LDDP 4
Alfonsas Lidžius LDDP 5
Stasė Eidukienė LDDP 6
Vytautas Baltramaitis LDDP 7
Gediminas Zabarauskas LDDP 8
Juozas Sperauskas TSLK 1
Janina Šimaitienė TSLK 2
Romaldas Šukys TSLK 3
Pranciškus Zigmantas TSLK 4
Jonas Gudaitis TSLK 5
Alfonsas Povilaitis TSLK 6
Danguolė Ona Baukienė LKDP 1
Vincas Kučinskas LKDP 2
Antanas Rudys LKDP 3
Gediminas Čepulis LKDP 4
Pranas Bičkus LKDP 5 iki 1995 m. gegužės 4 d.
Edvinas Navasaitis LKDP 6 nuo 1995 m. gegužės 4 d.
Voldemaras Bandžiukas LCS 1
Jonas Vytautas Lingys LCS 2
Rolandas Vasiliauskas LCS 3
Gintaras Damalakas LCS 4
Vytautas Adomaitis LTS 1
Arūnas Jonušas LTS 2

Veikla Keisti

Rajono meru išrinktas Juozas Sperauskas, jo pavaduotoju Gediminas Čepulis. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Pranas Bičkus.

Nuorodos Keisti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2019-03-09 iš Wayback Machine projekto.