Jonavos kraštas - laikraštis Jonavoje, „dešiniosios minties“ mėnraštis (Masinės informacijos priemonės steigimo liudijimas Nr. 799). Apimtis - 8 puslapiai. Leidėjas - UAB „A grupė". Spaudėjas - AB „Raidė“ (Kaunas). Tiražas - nuo 9000 iki 10 000 egzempliorių. Laikraštis leidžiamas visuomeniniais pagrindais. Platinamas nemokamai. Remia Liberalų centro sąjunga, Tėvynės sąjunga - Lietuvos konservatoriai.

Redakcija redaguoti

Redaktorė - Giedrė Ramanauskaitė.

Redakcinė kolegija - Gintautas Brukas, Gintas Jasiulionis, Edmundas Simanaitis, Vytautas Venckūnas, Virginijus Vizbaras.

Adresas - Vasario 16-osios g. 1, Jonava[1].

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti