Jonavos balsas – Jonavos rajono laikraštis, ėjęs nuo 1951 m. kovo 2 d. iki 1997 m. kovo mėn. Jonavoje.

Istorija redaguoti

Iki 1959 m. buvo LKP Jonavos rajono komiteto ir DDT leidinys, 19591962 m. leistas kaip tarprajoninis laikraštis Jonavos ir Kauno rajonams, 19621965 m. – nėjo, nes buvo panaikintas Jonavos rajonas. Atkūrus 1965 m. Jonavos rajoną, vėl leistas ir rajono laikraštis, nuo 1990 m. – nepriklausomas. Steigėja ir leidėja UAB „Jonavos balso redakcija“.

1951 m. ėjo vienąkart-dukart, 19521959 m. du kartus, nuo 1965 m. – tris kartus per savaitę, išeidavo antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Iki 1959 m. vadinosi „Pergalės vėliava“, nuo 1965 m. – „Jonavos balsas“. Spausdino Jonavos spaustuvė. Tiražas 1951 m. – 1000 egz. 1987 m. – 11 400 egz., 1997 m. – 1000 egz. [1] [2].

Nepriklausomybės metais „Jonavos balso“ laikraštis įsitraukė į politiką. Gediminas Ilgūnas dėl jį kritikuojančių straipsnių padavė „Jonavos balsą“ į teismą. Pasak Jurgio Bielinio, Jonavos rajono teisėjams, „neseniai buvusiems SSKP nariams, to tik tereikėjo“. Rajono laikraštis civilinę bylą pralaimėjo, jam buvo priteista didelė suma pinigų G. Ilgūno neturtinei žalai atlyginti. „Jonavos balsas“ (pasak Bielinio, anksčiau „į padanges kėlęs“ G. Ilgūną ir jį „padaręs“ signataru) sumokėjęs baudą, bankrutavo[3].

Adresas – J. Basanavičiaus g., LT-55171[4] (anksčiau – Spalio revoliucijos), Jonava.

Redakcija redaguoti

Laikraštyje dirbo: Ričardas Adamonis (skyriaus vedėjas), Vytautas Bagdonas (fokorespondentas), Felicijonas Konstantinas Fedaravičius (19751985 m. Kultūros skyriaus vedėjas, 19851989 m. redaktoriaus pavaduotojas),skyriaus vedėja Roma Radzevičienė (Mėčienė), Aldona Svirbutavičiūtė (skyriaus vedėja), Lina Kazlauskienė, Stasys Čyvas, fotokorespondentas Algis Nekrošius, Romas Jankauskas, Alvydas Kazlauskas (19761980 m. skyriaus vedėjas), Jadvyga Pekarskaitė, Aldona Skaisgirytė (kultūros skyriaus vedėja), Juozas Skripkauskas (žemės ūkio skyriaus vedėjas),Gintautas Tiška (fokorespondentas), Vytautas Valionis ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 192 psl.
  2. Jonava // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 5 tomas, 69 psl.
  3. „Šešiolikai metų praėjus…“ (Jurgis Bielinis, XXI amžius, „Už laisvę“, „XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę, 2006 m. kovo 10 d., Nr. 3)
  4. „Jonavos balsas“ redakcija[neveikianti nuoroda] (2008 m. nuotrauka)