Jonavos šilumos tinklai

AB Jonavos šilumos tinklai – Lietuvos energetikos pramonės bendrovė Jonavos rajone, šilumos tiekėjas, viena didžiausių Jonavos įmonių. 72 darbuotojai.

Jonavos katilinės bokštas.

Buveinės adresas: Klaipėdos g. 8, LT-55169, Jonava[1].

Metinė apyvarta – 23,3 mln. Lt (2008 m.). Nuostolis iš šilumos ir karšto vandens verslo – 6,672 mln. Lt. Eksploatuoja 7 katilines (bendra instaliuota galia – 101,5 MW). Valdomų šilumos tinklų ilgis – 40,6 km. Realizuojamas šilumos kiekis – 126,7 GWh[2].

VeiklaKeisti

Centralizuotai tiekia šilumą, prižiūri šilumos tiekimo sistemą, valdo šilumos perdavimo tinklus. Pagrindinis – Jonavos rajoninė katilinė (LT-2-EN1). Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis – 34 642 tonų CO2 (2008 m.)[3].

2007 m. spalio mėn. įgyvendintas projektas „Jonavos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir efektyvų šilumos tiekimą Jonavos mieste. Projekto metu AB „Jonavos šilumos tinklai“ modernizavo 941 m magistralinių centralizuotai tiekiamos šilumos trasų Jonavos mieste. Projekto metu buvo nutiesti modernūs šilumos perdavimo vamzdynai panaudojant bekanalę technologiją ir įrengiant vamzdynų izoliacijos pažeidimų nustatymo įrangą. Projektas sąlygojo techninių nuostolių perdavimo tinkle sumažėjimą, šilumos tiekimo paslaugos kiekybinių bei kokybinių parametrų užtikrinimą Jonavos mieste. Šio projekto įgyvendinimas sudarė sąlygas sumažinti šilumos perdavimo nuostolius. Projektas buvo ypač svarbus siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Jonavos mieste, kadangi projekto metu buvo modernizuojamos pagrindinės didžiausius šilumos nuostolius ir avarijų tikimybę turinčios magistralinės trasos Jonavos mieste[4].

JėgainėsKeisti

2010 m. duomenys

Jėgainė Katilų skaičius Galia MW
Jonavos rajoninė katilinė 6 126,7
Girelės rajoninė katilinė 2 48,5

VadovybėKeisti

ŠaltiniaiKeisti