Jonas Paukštys
Gimė 1899 m. kovo 20 d.
Kurynė, Zapyškio valsčius, Kauno apskritis
Mirė 1965 m. gegužės 15 d. (66 metai)
Ratnyčia, Varėnos rajonas
Veikla kunigas jėzuitas, spaudos darbuotojas
Alma mater Seinų kunigų seminarija

Jonas Paukštys (1899 m. kovo 20 d. Kurynėje, Zapyškio valsčius, Kauno apskritis, kitais duomenimis, Lūšnoje, Marijampolės apskritis1965 m. gegužės 15 d. Ratnyčioje, Varėnos rajonas) – SJ, Romos katalikų vienuolis jėzuitas, pedagogas.

Biografija redaguoti

Vaikystėje mokėsi pas daraktorių, vėliau pradinėje mokykloje Lekėčiuose, Kauno progimnazijoje, Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1926 m. įstojo į Jėzuitų ordiną ir pasiųstas tęsti studijas Olandijoje ir Prancūzijoje. Sugrįžus į Lietuvą, paskirtas Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi ir Kauno Jėzuitų bažnyčios pamokslininku. 1930 m. įšventintas kunigu.

19311935 m. redagavo jėzuitų žurnalą „Misijos“, taip pat kitus leidinius – „Žvaigždę“ ir „Žvaigždutę“. Tuo pačiu metu bendradarbiavo ir pasaulietiniuose žurnaluose „Ryte“ ir „Tiesos kelyje“. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. [1] 1939 m. paskirtas Šiaulių jėzuitų gimnazijos direktoriumi. Antrojo pasaulinio karo metais kartu su kun. Jonu Borevičiumi gelbėjo žydus, vien Šiauliuose buvo daugiau nei 150 išgelbėtų.

1942 m. persikėlė į Vilnių, tarnavo Šv. Kazimiero bažnyčioje klebonu bei Vytauto Didžiojo gimnazijoje kapelionu. Šalį užėmus Raudonajai Armijai, iš gimnazijos atleistas, gydėsi. Nuo 1946 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje, jam suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1948 m. Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios (Ignalinos rajonas) klebonas, nuo 1950 m. dirbo pastoralinį darbą Varėnos raj. Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.

1950 m. suimtas ir nuteistas dešimčiai metų lagerių, iš kurių paleistas 1955 m. Nusprendė į Lietuvą negrįžti, likti Sibire ir dirbti sielovados darbą tarp ten gyvenančių tremtinių. Nesėkmingai bandė organizuoti katalikišką parapiją. Vietinei valdžiai tai nepatiko ir ji privertė kunigą Paukštį išvažiuoti į Lietuvą. 1958 m. paskirtas Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (Šilalės rajonas) klebonu, vėliau perkeltas į Varėnos raj. Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią.

Mirė ir palaidotas Ratnyčioje.[2]

Bibliografija redaguoti

  • Religinis Lietuvos atgimimo kelias (1932);
  • Pamokslas vyrų apaštalavimo nariams (1933);
  • Maldos apaštalavimo vadovėlis (1934);
  • Pijus XI (1937);
  • Žygis į amžinybę (1939);
  • Šviesa iš darbininkų (1940);
  • Sekmadienio Mišparai (1940);
  • Šv. Kunigas Jonas Boskas (1940).

Literatūra redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 380 psl.
  2. suduvosgidas.lt