Jonas Narkus

Jonas Narkus (1912 m. birželio 23 d. Galkiemio k., Vištyčio apylinkėje, Vilkaviškio apskr. – 1991 m. kovo 11 d. Lawrence, MA – JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

19321939 m. Kauno konservatorijoje pas Joną Bendorių studijavo vargonus. Studijų baigimo proga 1940 m. birželio 20 d. koncertavo Kauno Įgulos bažnyčioje – atliko J. S. Bacho, C. Franko ir F. Guilmanto kūrinius. Kurį laiką vargonininkavo ir vadovavo chorui Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, rašė koncertų recenzijas.

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, vadovavo lietuvių stovyklos chorui, 19461949 m. muzikos žinias gilino Stuttgart Staatliche Hochschule für Musik. Atvykęs į JAV, 19491959 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijoje Cambridge, MA, o nuo 1959 m. iki mirties – Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Lawrence. Su chorais ir solistais dalyvaudavo religinės muzikos koncertuose, įvairiuose tautiniuose renginiuose.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.