Jonas Mykolas Strutinskis

Jonas Mykolas Strutinskis
Strutinskiai
Sas
Sas
Mirė 1746 m.

Jonas Mykolas Strutinskis (m. 1746 m.) – Livonijos kaštelionas 17371744, Vilkmergės stalininkas, Seivejsko seniūnas, Vilkmergės seniūnas 17131732, Vilkmergės taurininkas 16971701, ATR diplomatinis atstovas Osmanų imperijoje 1720 metais.

Literatūra

redaguoti
  • Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938, Warszawa 1938, s. 140.
  • Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 275.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 731.
Politinis postas
Prieš tai:
Mikalojus Svinarskis
 
Livonijos kaštelionas

17371744
Po to:
Jonas Augustas Hilzenas