Jonas Katilius

Jonas Katilius (1854 m. Tarpučių kaime, Marijampolės apskritis1930 m. kovo 15 d.) – Romos katalikų kunigas, visuomenininkas, draudžiamos spaudos platintojas.

Nuo 1897 m. Igliaukos klebonas. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą. 1906 m. pabaigoje įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių, o 1907 m. įsteigė mokyklą, biblioteką – skaityklą. Nuo 1909 m. rengė viešus lietuviškus vakarus su vaidinimais. Parašė ir išleido keletą religinių knygų.