Jonas Kasakaitis (1879)

Jonas Kasakaitis (1879 m. rugpjūčio 6 d. Butkiškių kaime, Griškabūdžio valsčiuje1967 m. vasario 26 d. Scrantone, JAV) – Romos katalikų kunigas, poetas ir publicistas.

BiografijaKeisti

Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, už lietuvišką veiklą iš jos buvo pašalintas. Emigravo į JAV, kur Baltimorėje 1905 metais įšventintas kunigu. Nuo 1912 m. Pittstono lietuvių parapijos klebonas.

Amerikoje aktyviai dalyvavo visuomeninėje lietuviškoje veikloje. Priėmė ir globojo į JAV atvykusį Joną Basanavičių, buvo vienas iš Amerikos Kunigų vienybės vadovu, vienas iš Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos steigėju. Bendradarbiavo spaudoje, kūrė eiles, dramos kūrinius.

ŠaltiniaiKeisti