Jonas Ivanauskas (1960)

Jonas Ivanauskas (g. 1960 m. vasario 18 d. Kaune) – Lietuvos Kaišiadorių vyskupas.[1]

Biografija

redaguoti

Gimė 1960 m. vasario 18 d. Kaune, Pranciškaus ir Genovaitės Ivanauskų šeimoje. Mokėsi Kauno 29-oje vidurinėje mokykloje. 1978 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Teologijos–filosofijos fakultetą. Po kelių mėnesių buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą. 1980 m. rudenį grįžęs iš armijos tęsė studijas. 1984 m. kovo 4 d. Kauno Arkikatedroje bazilikoje pašventintas diakonu, o 1985 m. balandžio 14 d. – kunigu. 1985 m. gegužės 31 d. baigė Kauno Kunigų seminariją, įgydamas teologijos bakalauro laipsnį.

1985–1987 m. dirbo Raseinių bažnyčios vikaru, tęsė teologines studijas. 1987 m. gegužės 27 d. Teologijos–filosofijos fakultetas suteikė teologijos licenciato laipsnį. 1987–1988 m. dirbo Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru ir dėstė Teologijos–filosofijos fakultete. 1988–1989 m. buvo Kunigų seminarijos prefektas. 1989 m. gruodį kardinolo Vincento Sladkevičiaus siuntimu išvyko studijuoti į Romą. 1990–1992 m. Popiežiškojo Laterano universiteto „Alfonsianum“ Akademijoje studijavo Moralinę teologiją. Nuo 1992 m. rudens Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. 1994 m. lapkričio 11 d. Vytauto Didžiojo Universiteto Senatas suteikė docento pedagoginį vardą. Nuo 1994 m. Lietuvos Biblijos draugijos narys. 1997–2002 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Specialiosios teologijos katedros vedėju.

2002 m. sausį Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius paskyrė eiti Generalinio vikaro pareigas. 2003 m. spalio 18 d. popiežius Jonas Paulius II nominavo tituliniu Canapio vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru. 2003 m. lapkričio 23 d. konsekruotas vyskupu. Nuo 2005 m. yra Lietuvos vyskupų konferencijos Pasauliečių apaštalavimo tarybos pirmininkas. 2012 m. vasario 11 d. popiežius Benediktas XVI paskyrė Kaišiadorių vyskupu. 2012 m. vasario 11 d. popiežiaus Benedikto XVI buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu ordinaru. Į Kaišiadorių vyskupijos katedrą įžengė 2012 m. kovo 25 d.

Šaltiniai

redaguoti
  1. „Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimai“. Nuoroda tikrinta 2012-02-11.
Romos katalikų bažnyčios vadovai
Prieš tai:
Juozapas Matulaitis
 
Kaišiadorių vyskupas

2012
Po to:
-