Atverti pagrindinį meniu

BiografijaKeisti

Baigęs Marijampolės gimnaziją studijavo Seinų kunigų seminarijoje. Kaip gabus absolventas buvo pasiųstas tęsti studijas Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1884 m. įšventintas į kunigus, 1893 m. paskirtas Seinų kunigų seminarijos rektoriumi, šias pareigas vykdė net keturiolika metų. Tuo pačiu metu buvo ir Rudaminos Švenčiausios Trejybės parapijos klebonu. 1899 m. pakeltas į kapitulos narius, nuo 1903 m. tapo pilnateisiu kanauninku. Mirė ir palaidotas Rudaminoje.