Jonas Dalmat-Isaikovskis

Jonas Dalmat-Isaikovskis (m. 1659 m.) – Smolensko kaštelionas 1659 metais, Lietuvos didysis medžioklis 1655 metais, Žemaitijos stalininkas 16451654 metais.

Herbas „Prus“

1648 m. pasirašė Jono Kazimiero Vazos elekciją nuo Žemaitijos seniūnijos.

Nuorodos

redaguoti

Literatūra

redaguoti
  • Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego […]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom III: Księstwo Żmudzkie. XV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 332.