Jonas Anzelmas Vilčekas

Jonas Anzelmas Vilčekas
Herbas „Madrostki“
Herbas „Madrostki“
Mirė 1649 m.
Sutuoktinis (-ė) Siuzana Gosievskaitė

Jonas Anzelmas Vilčekas (? – 1649 m.) – LDK valstybinis veikėjas.

BiografijaKeisti

Kilo iš neturtingų bajorų Vilčekų giminės iš Ašmenos pavieto. Savo karjerą pradėjo nuo Ašmenos pateisėjo (nuo 1621). 1633 ir 1639 metais buvo Lietuvos Tribunolo maršalka, o 1635 metais tapo Ašmenos seniūnu, kuriuo išliko iki mirties.

1640 metais tapo Polocko kaštelionu. 1644 metais buvo paskirtas Trakų kaštelionu.

ŠeimaKeisti

Jonas Anzelmas Vilčekas vedė Siuzaną Gosievskaitę, Aleksandro Korvino Gosievskio dukterį.

LiteratūraKeisti

  • Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633–1648, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXV, 2013, z. 1, s. 168.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie XIV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009, s. 128, 668.
Politinis postas
Prieš tai:
Kristupas Druckis-Sokolinskis
Polocko kaštelionas
1640
Po to:
Kristupas Rudamina-Dusiackis
Prieš tai:
Andrius Stanislovas Sapiega
Trakų kaštelionas
1644
Po to:
Aleksandras Oginskis