Jonas Adomaitis (1919)

Jonas Adomaitis (1919 m. kovo 13 d. Žygaičiuose, Tauragės apskr. – 1991 m. sausio 8 d. Sani Hilse, JAV) – vargonininkas, chorvedys, pedagogas.

BiografijaKeisti

Muzikos mokėsi pas savo tėvą Juozą Adomaitį, baigė Tauragės komercinę gimnaziją ir 1936 m. mokytojų kursus Šiauliuose. Iš pradžių mokytojavo Teneniuose (Šilalės raj.), nuo 1942 m. Žygaičiuose. Ten buvo pradžios mokyklos vedėjas, vadovavo vaikų chorui ir orkestrėliui.

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, buvo Hanau stovyklos pradžios mokyklos muzikos mokytojas, „Dainavos“ ansamblio chormeisteris ir orkestro vadovas, suorganizavo kaimo kapelą ir vaikų chorą. Parengė „Bernelių mišias“, subūrė tautinių šokių grupę, talkino „Atžalyno“ mėgėjų teatrui.

1949 m. atvykęs į JAV, apsigyveno Ročesteryje, Niujorke, vargonininkavo Šv. Jurgio lietuvių parapijoje, su pertrauka vadovavo LB mišriajam ir vyrų chorams. Mišrųjį chorą jam padėjo organizuoti Zenonas Nomeika (pirmasis choro koncertas įvyko 1949 m. rugsėjo 8 d. bažnyčioje ir lietuvių koncertų salėje). 1960 m. suburtas ir moterų choras. Mišrusis choras (40-45 dalyviai) išmoko nemaža įvairių kūrinių ir surengė per 50 koncertų, dalyvavo 1964 m. Pasaulinės parodos Lietuvių dienos koncerte Niujorke, 1966, 1971 ir 1978 m. JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse Čikagoje ir Toronte, kituose tautiniuose renginiuose. J. Adomaitis chorams vadovavo iki 1984 m. Nuo 1977 m. dar vadovavo „Sutartinės“ ansambliui, su kuriuo daug koncertavo. Keletą metų dainavo Petro Armono vadovaujamame vyrų vokaliniame kvartete, o kai chorui vadovavo Petras Armonas ir Juozas Strolia, buvo dirigentų padėjėjas ir choro valdybos pirmininkas. Paskutiniais gyvenimo metais gyveno Floridoje.