Johanas Albertas Eitelveinas

Johanas Albertas Eitelveinas (vok. Johann Albert Eytelwein; 1764 m. gruodžio 31 d. Frankfurte prie Maino1848 m. rugpjūčio 18 d. Berlyne) – vokiečių hidrologas praktikas ir teoretikas, populiarių veikalų autorius. Mechanikoje žinoma jo kartu su Leonardu Oileriu pasiūlyta Oilerio–Eitelvaino formulė.

Johanas Albertas Eitelvainas 1825 metais

BiografijaKeisti

Atėjęs į kariuomenę penkiolikamečiu, tarnybą užbaigė artilerijos leitenanto laipsniu. 1790–1794 m. dirbo Oderio upės inspektoriumi, atsakingu už priešpotvyninių dambų statybas. 1794 m. pakviestas dirbti Prūsijos karalystės Vyriausioje statybos taryboje, jam globojant 1799 m. Berlyne atidaryta Statybos akademija. 1798 m. išleido kapitalinį veikalą apie Karalystėje naudojamus ilgio ir svorio matus (vok. Vergleichung der in den königlich preußischen Staaten eingeführten Maße und Gewichte). Jo 1810 m. paruošta instrukcija apie vandens telkinių lygio matavimus tapo pamatiniu veikalu hidrologijos mokslui Prūsijoje atsirasti.

1816 m. paskirtas Oberlando (Rytprūsių dalis) statybų direktoriumi, tose pareigose dirbo iki pat išėjimo į pensiją 1830 m. J.A.Eitelveinas pirmininkavo bendrai Rusijos ir Vokietijos inžinierių komisijai Nemuno tėkmei sureguliuoti. 18041805 m. tarp Gardino ir Kauno buvo atliktas Nemuno upės niveliavimas, tai seniausieji žinomi šios rūšies geodezijos darbai Lietuvoje. Komisijos veiklą savo raštuose aprašė Rusijos pusės atstovas Teodoras Narbutas. [1] Johanas Albertas Eitelveinas dalyvavo sureguliuojant Vartos ir Vyslos upių tėkmę; taip pat Klaipėdos, Piliavos bei Svinemiundės uostų statybose.

J.A.Eitelveinas buvo Prūsijos mokslų akademijos, Prūsijos meno akademijos nariu, priklausė Humanizmo bičiulių ir kt. draugijoms.

BibliografijaKeisti

  • „Praktische Anweisung zur Konstruktion der Faschinenwerke an Flüssen und Strömen“ (Berlin 1800; 2. Aufl. 1818)
  • „Praktische Anweisung zur Wasserbaukunst“ (mit David Gilly, 1802–1808, 4 Hefte; 2. Aufl. 1809–24)
  • „Handbuch der Mechanik fester Körper und der Hydraulik“ (1801; 3. Aufl. Leipzig 1842)
  • „Handbuch der Statik fester Körper“ (Berlin 1808, 3 Bände; 2. Aufl. 1832)
  • „Handbuch der Perspektive“ (2 Bände, 1810)
  • „Grundlehren der Höhere Mathematik Analysis“ (2 Bände, 1824)
  • „Handbuch der Hydrostatik“ (1826)

ŠaltiniaiKeisti

  1. S.Kolupaila, Matininkas 1926 Lietuvos niveliacijos