Jerzy Nalepa

lenkų istorikas, kalbininkas
Jerzy Nalepa
Gimė 1926 m. liepos 29 d. (96 metai)
Kraševicė, Lenkija Lenkija
Veikla istorikas, kalbininkas
Pareigos profesorius

Ježis Nalepa (lenk. Jerzy Nalepa, 1926 m. liepos 29 d. Kraševicė, Lenkija) – lenkų istorikas, kalbininkas, Lenkijos apgyvendinimo istorijos tyrėjas, Lundo universiteto Švedijoje profesorius, Lenkijos žinių akademijos narys, nuo 2007 m. – ordinarinis profesorius.[1]

Mokslinė veiklaKeisti

Svarbių monografijų apie slavų autochtoninę etnogenezę Lenkijos teritorijoje (Słowiańszczyzna północno-zachodnia : podstawy jedności i jej rozpad, Poznań 1968) ir apie Lenkijos vakarinės sienos pokyčius Lenkijos valstybingumo aušroje autorius (Granice Polski najdawniejszej : prolegomena. T. 1, Granica zachodnia, część południowa, Kraków, 1996). Be apgyvendinimo temų, J. Nalepos mokslinių interesų sričiai priklauso onomastika. Prisidėjo prie Slavų archaizmų žodyno.[2]

BibliografijaKeisti

 • Słowiańszczyzna północno-zachodnia : podstawy jedności i jej rozpad, Poznań : PWN, 1968 (Seria Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych; t. 25).
 • Jaćwięgowie : nazwa i lokalizacja, Warszawa 1964 (Seria Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego , ISSN 0067-6470 ; nr 2)
 • Granice Polski najdawniejszej : prolegomena. T. 1, Granica zachodnia, część południowa, Kraków, 1996 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności; t. 83). ISBN 83-86956-16-X
 • Z badań nad jaćwieskimi relikatami onomastycznymi Połeksza, [w:] Studia linguistica slavica baltica K.-O. Falk, Lund 1966, S. 185—202.
 • Połekszanie (Pollexiani) — Plemię Jaćwięskie u północno-wschodnich granic Polski, «Rocznik Białostocki», t. VII: 1966, Warszawa 1967, s. 7-33.
 • Łemkowie, Wołosi i Biali Chorwaci : uwagi dotyczące kwestii genezy osadnictwa ruskiego na polskim Podkarpaciu, Acta Archaeologica Carpathica, T. 34 (1997/ 1998), s. 135—177.
 • Prapolski bastion toponimiczny w Bramie Przemyskiej i Lędzanie, Onomastica, R. 36: 1991, s. 5-45.
 • Polacy nie przejęli od Ukraińców nazwy rzeki San : ze studiów nad najdawniejszym pograniczem polsko-ruskim, Język Polski, 1997, z. 2/3 s. 150—162.
 • Z problematyki Słowiańszczyzny plemiennej nad Łabą środkową i Hawelą — głównie w czasach Karola Wielkiego, Slavia Occidentalis, T. 55: 1998, s. 69-91.
 • Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV a archaiczne hydronimy i toponimy : weryfikacja «weryfikacji», Slavia Antiqua, T. 41: 2000, s. 27-48.
 • Pierwotna granica między Słowiańszczyzną zachodnią a wschodnią w świetle archaicznych hydronimów na *-y: -ew, Slavia Antiqua, t. 42: 2001, s. 9-50.
 • O nowszym ujęciu problematyki plemion słowiańskich u «Geografa Bawarskiego». Uwagi krytyczne, Slavia Occidentalis, T. 60 (2003), s. 9-63.
 • «Stavanoi» Klaudiusza Ptolemeusza — wschodniobałtyccy *Stabianie* nad górnym Dnieprem, Slavia Antiqua, T. 45: 2004, s. 9-46.
 • Mogilanie — prasłowiańskie plemię nad Łabą w czasach Chrystusa (Mugilones, Strabo, Geographica), Slavia Occidentalis, T. 63 (2006), s. 13-44.

IšnašosKeisti