Jaunoji karta – žurnalas, ėjęs 1928 m. rugsėjo 15 d. – 1940 m. birželio 14 d. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ centro valdyba, bendrovė „Lietuvis“. 19281929 m. ėjo kartą per mėnesį, 19301933 m. žurnalo „Jaunoji Lietuva“ dvisavaitis žurnalas, nuo 1933 m. – savaitinis tautinės jaunuomenės leidinys, svarstęs Lietuvos jaunimo problemas, propagavęs tautiškumą, „Jaunosios Lietuvos“ idėjas, polemizavo su kitokios orientacijos leidiniais, spausdino lietuvių rašytojų, mokslininkų darbus. Spausdino K. Narkevičiaus ir Atkočiūno spaustuvė, vėliau Vilniaus spaustuvė bei Meno spaustuvė Kaune. Tiražas 1933 m. – 10 000 egz. Leido priedą „Jaunosios kartos radio savaitė“.

Bendradarbiavo Vytautas Andrašiūnas, Vytautas Augustinas, Liudas Gira, Valentinas Gustainis, Aleksandras Merkelis, Jonas Motiejaitis, Alfredas Šlikas, Izidorius Tamošaitis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Petras Vaičiūnas, Vydūnas ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 187 psl.