Jaunoji Lietuva (JAV)

Jaunoji Lietuva – JAV lietuvių literatūros, mokslo, visuomenės gyvenimo mėnesinis žurnalas, ėjęs 1914 m. kovo mėn. – 1916 m. (su pertraukomis).

Istorija

redaguoti

19141915 m. leistas Čikagoje, 19151916 m. Baltimorėje. Leido bendrovė „Jaunoji Lietuva“.

Savo rašinius spausdino Kostas Augustas, Julius Baniulis, Andrius Bulota, Antanas Garmus, M. Jurgelionienė, Kleopas Jurgelionis, Domininkas Keliauninkas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Albinas Rimka, Matas Šalčius, Karolis Vairas-Račkauskas, Žemaitė ir kt.

Redagavo Kleopas Jurgelionis, Domininkas Keliauninkas (J. Laukis), Albinas Rimka. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 187 psl.