Jaunoji Lietuva (žurnalas)

Jaunoji Lietuva – mėnesinis žurnalas, leistas 19231925 m., 19271930 m., 1932 m. ir 19351940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Nuo 1923 m. Nr. 1 iki 1927 m. Nr. 9 ėjo kaip Lietuvos studentų tautininkų korporacijos „Neo-Lithuania“ nereguliarus leidinys, 1928 m. Nr. 1-6 – Lietuvių moksleivių tautininkų „Jaunosios Lietuvos“ draugovės ir korporacijos „Neo-Lithuania“ mėnesinis laikraštis, nuo 1929 m. iki 1940 m. – mėnesinis tautininkų moksleivijos žurnalas.

Rašė jaunimo auklėjimo bei švietimo klausimais, svarstė istorijos, visuomenės, kultūros problemas, informavo apie pasaulio ir Lietuvos įvykius.

Bendradarbiavo Vytautas Alantas, Petras Babickas, Vytautas Bičiūnas, Vytautas Sirijos Gira, Liūnė Janušytė, Kazys Inčiūra, Antanas Miškinis, Stasys Santvaras, Paulius Slavėnas, Rapolas Šaltenis, Jonas Puzinas, M. Radzevičiūtė, Vydūnas ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Jonas Balys, Juozas Čiburas, Kazys Dausa, Valentinas Gustainis, J. Dargis, Stasys Jakštas, Jurgis Kiaunė, Leonas Kuodys, Kazys Marčiulionis, D. Montvilas, Vladas Nausėdas, A. Siliūnas, M. Šeškus, Vincas Vileišis. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 187-188 psl.