Jaunimas – mėnesinis iliustruotas laikraščio „Tėvynės sargas“ priedas, leistas 19251926 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos krikščionių demokratų partija. Spausdino Spindulio spaustuvė Kaune. Išėjo 15 numerių.

Informavo apie „Pavasario“ sąjungos uždavinius ir veiklą, propagavo partijos idėjas, svarstė jaunimo gyvenimo problemas krikščionišku požiūriu, ragino jaunuolius domėtis krašto praeitimi, tautosaka. Bendradarbiavo B. Barkauskas, Juozas Eretas, V. Vilutis ir kt.

Redagavo Juozas Paukštelis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 185 psl.