Jaunasis ūkininkas (laikraštis)

Jaunasis ūkininkas – jaunųjų ūkininkų iliustruotas laikraštis, leistas 19321940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Iki 1937 m. ėjo kaip laikraščio „Ūkininko patarėjas“ priedas, vėliau tapo savarankišku leidiniu. Leido Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga. Pirmasis numeris išėjo 1932 m. liepos 1 m., ėjo kas dvi savaites. Nuo 1932 m. gruodžio tapo savaitiniu leidiniu, vėliau vėl keitė periodiškumą. Spausdino Spindulio spaustuvė, vėliau Vilties spaustuvė Kaune. Tiražas 1938 m. – 82 000 egz.

Nuo 1940 m. liepos 11 d. „Jaunąjį ūkininką“ leido Žemės ūkio rūmai, nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. Nr. 23 (351) ėjo kartu su „Valstiečių laikraščiu“. Nuo 1940 m. gruodžio 5 d. pavadintas „Jaunasis valstietis“, jaunųjų valstiečių laikraštis (Nr. 1). Tai kito turinio komunistinės orientacijos leidinys, nuo 1941 m. tapęs savarankišku leidiniu.

Svarstė įvairius žemės ūkio, ekonomikos, kultūros, religijos, dorovės, švietimo, sveikatos klausimus, skatino domėtis Lietuvos praeitimi, tautos palikimu, kultūra, menu, informavo apie naujus literatūros kūrinius, meno renginius, rašė apie kitų kraštų jaunimą, jaunimo organizacijų veiklą, spausdino specialistų patarimus.

1990 m. kovo mėn. atkurtas kaip 19321940 m. ėjęs to paties pavadinimo leidinys, Ūkininko patarėjo priedas mėnesinis laikraštis kaimo jaunimui. Informavo apie jaunųjų ūkininkų ratelių veiklą, svarbiausius politinio ir visuomeninio gyvenimo įvykius, teikė patarimus žemės ūkio ir ekonomikos klausimais, supažindino su religijos istorija, grožine literatūra. Tiražas 1990 m. – 25 000 egz., 1995 m. – 5800 egz. [1]

Bendradarbiai

redaguoti

Laikraštyje bendradarbiavo Konradas Aleksa, Ignas Andrašiūnas, Vytautas Augustinas, Balys Buračas, Jonas Daugėla, Liudas Dovydėnas, Kazys Inčiūra, Tadas Ivanauskas, Steponas Kolupaila, Vladas Kviklys, Antanas Miškinis, Jonas Šiožinys, Vladas Tiškus, Petras Vaičiūnas.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 185 psl.