Jaunalietuvių vadovas

Jaunalietuvių vadovas – Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ vadų žurnalas, leistas 19361937 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Ėjo kartą per tris mėnesius. Spausdino Vilties spaustuvė. Išėjo 5 numeriai.

Nagrinėjo sąjungos ideologijos klausimus, aiškino jaunalietuvių ekonomines, kultūrines, socialines ir sportines aspiracijas, rašė apie kitų kraštų jaunimo organizacijų veiklą, jų idealus.

Bendradarbiavo Leonas Kuodys, Vincas Maciūnas, Adolfas Nezabitauskas, Vincas Rastenis, Antanas Smetona, Vydūnas.

Redagavo Aleksandras Merkelis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 185 psl.