Japonologija – akademinė orientalistinė disciplina, tirianti Japonijos kultūrą, meną, istoriją bei kalbą. Priklauso Rytų Azijos regiono tyrimų sričiai.

Lietuvoje japonologija dėstoma Vilniaus universiteto Orientalistikos centre bei Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centre. Žinomi Lietuvos japonologai – Dalia Švambarytė (VU), Violeta Davėnaitė (VU), Aurelijus Zykas (buvęs VDU dėstytojas, dabartinis Lietuvos ambasadorius Japonijoje), kiti. Pirmuoju lietuviu japonologu laikomas Steponas Kairys, 1906 m. išleidęs pirmąsias publikacijas lietuvių kalba apie Japoniją.

Žymūs kitų šalių japonologai – Rut Benedikt, Donaldas Kynas, Pranciškus Ksaveras ir kiti.

Nuorodos redaguoti