Janina Stripeikienė

Janina Stripeikienė (g. 1955 m. kovo 8 d. Kelmės rajonas) – teisininkė, teisėja, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus pirmininkė.

Biografija

redaguoti

Nuo 1973 m. iki 1978 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1992 m. stažavosi JAV, dešimtyje valstijų susipažinti su teismų sistema. 1994 m. Karalienės universitete (Kingstonas, Kanada), 1994 m. – Oregono valstijos valstybiniame universitete (Judžinas). Nuo 2003 m. iki 2004 m. dalyvavo Europos Sąjungos Phare programos Dvynių projekte kursuose „Lietuvos teisminės valdžios gebėjimų stiprinimas". Periodiškai dalyvauja Europos teisės akademijos (ERA) rengiamuose seminaruose šeimos teisės ir kreditų apsaugos klausimais.

Nuo 1978 m. iki 1980 m. Kauno miesto teismo konsultantė, nuo 1980 m. iki 1990 m.- Kauno miesto teismo teisėja, nuo 1990 m. iki 1994 m. LAT teisėja, nuo 1995 m. iki 1999 m. Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, nuo 1999 m. liepos mėn. LAT teisėja, nuo 2007 m. gegužės 17 d. LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininkė[1].

1992 m. dalyvavo rengiant LR prekių ženklų įstatymą, LR hipotekos įstatymą ir hipotekos sistemą (nuo 2006 m. ekspertė darbo grupėje dėl hipotekos ir registrų koncepcijos), 1999 m. – teismų praktikos bylose (įvaikinimo apibendrinimas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimo ir apžvalgos šiais klausimais rengimas), 2001 m. tarpžinybinės darbo grupės įvaikinimo klausimais narė; 2002 m. sausio mėn. rengta išvada dėl Teismų įstatymo projekto 14 ir 16 straipsnių, 102 ir 107 straipsnių, kurie reglamentuoja hipotekos skyrių steigimo, organizavimo ir jų administravimo klausimus.

Nuo 2000 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto civilinės ir komercinės teisės katedros lektorė, vadovėlio dalies „Prievolių teisė" bendraautorė, LR civilinio proceso kodekso komentaro bendraautorė, paskelbė mokslinių straipsnių MRU leidinyje „Jurisprudencija". LR teisingumo ministerijos rengiamų teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursų lektorė.

1994 m. dalyvavo tarptautiniame viešųjų registrų tvarkytojų suvažiavime (Paryžius, Prancūzija), 1999 m. skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje dėl asmeninės teisėjų atsakomybės (Zalcburgas, Austrija), 2002 m. – pasaulio teismų pirmininkų konferencijoje (Luknow, Indija), 2004 m. – Skandinavijos ir Baltijos šalių Konstitucinių ir Aukščiausiųjų Teismų pirmininkų susitikime (Helsinkis, Suomija), 2006 m. – dalyvavo trečiajame Europos teisėjų forume, konferencijoje „Asmenų, kontroliuojančių bendroves Europos Sąjungoje, atsakomybė" (Hamburgas, Vokietija).

1988 m. nepriklausomos teisininkų draugijos atkūrimo iniciatyvinės grupės narė, nuo 1993 m. iki 1994 m. Lietuvos teisininkų draugijos pirmininko pavaduotoja, nuo 1993 m. Teisėjų asociacijos kūrimo iniciatyvinės grupės pirmininkė, vėliau – Lietuvos teisėjų asociacijos (LTA) pirmininko pavaduotoja, nuo 1999 m. LTA valdybos narė, nuo 2002 m. iki 2005 m. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narė, nuo 2006 m. pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narė.

Moka rusų, anglų kalbas.

Išsituokusi, sūnus Vytautas (g. 1995 m.)[2].

Šaltiniai

redaguoti
Politinis postas
Prieš tai:
-
LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininkė
nuo 2007
Po to:
-