Jūratė Kardauskienė

Jūratė Marija Kardauskienė (lenk. Jurata Kordowska, g. 1953 m. kovo 28 d. Ožkinių kaime, Punsko valsčius) – Lenkijos lietuvių saviveiklininkų vadovė, Punsko lietuvių kultūros namų direktorė.

Biografija redaguoti

Gimė ir augo ūkininkų Šliaužių šeimoje. Baigusi Punsko licėjų, įsidarbino Punsko mokyklos raštinėje. Nuo 1972 m. gruodžio 15 d. pradėjo dirbti Punsko lietuvių kultūros namų instruktore. Vadovavo choreografiniam ansambliui „Jotva“, kuriame pati šoko 20 metų, ilgus metus buvo Punsko licėjaus ir pagrindinės mokyklos šokių būrelių vadovė. Porą metų vadovavo Punsko kultūros namų dramos būreliui. Padėdavo Klevų, Vaitakiemio ir Vidugirių kaimų vaidintojams, Vidugirių ir Klevų jauniesiems šokėjams.

1984 metų rudenį paskirta Punsko lietuvių kultūros namų direktore. Teko ieškoti vadovus skaitlingiems saviveiklininkų kolektyvams, dirbti kitą organizacinį darbą. Valsčiaus centre Punske pradėti rengti Klojimo teatrų festivaliai, Lenkijos tautinių mažumų saviveiklininkų susitikimai, Chorų šventės, vaikų ir jaunimo dainų festivaliai „Dainorėlis“. Repeticijos ir koncertai vykdavo buvusiose Punsko rabino namuose, valsčiaus kaimų klonuose, Punsko mokyklos sporto salėje. Valsčiaus administracijos pastangų dėka buvo pastatyti nauji Punsko kultūros namai. Jiems lėšas aplinkiniuose kaimuose rinko ir J. Kardauskienės vadovaujami saviveiklininkai.

2004 m. Jūratė Kardauskienė išėjo į pensiją, bet ir toliau dalyvauja saviveikloje – dainuoja Punsko chore „Dzūkija“.

Įvertinimas redaguoti

Šaltiniai redaguoti