Jūra – laivininkystės, žvejybos, Klaipėdos uosto, buriavimo ir literatūros iliustruotas mėnesinis žurnalas, ėjęs 19351939 m. Klaipėdoje.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos jūrininkų sąjunga Klaipėdoje ir Lietuvos moterų tautiniam laivynui remti sąjunga. Iki 1938 m. ėjo kaip laivininkystės, žvejybos ir pajūrio gyvenimo iliustruotas laikraštis. Spausdino akcinės bendrovės „Rytas“ spaustuvė. Išėjo 43 numeriai, tiražas siekdavo iki 5000 egz. 1939 m. Klaipėdą užgrobus nacistinei Vokietijai, nuo birželio mėn. vietoj „Jūros“ Kaune pradėta leisti „Mūsų jūra“. [1]

Bendradarbiavo Vladas Bakūnas, Teodoras Daukantas, Pranas Klimaitis, J. Kvietkauskas, G. Galvanauskas, Vaclovas Sidzikauskas, R. Vilčiauskas ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Redaktoriais buvo nominuojami jūrų kapitonai Adomas Daugirdas, Zigmas Domeika, Bronius Krištopaitis, redakcinėje kolegijoje buvo Juozas Kaminskas ir Feliksas Marcinkus. Faktiškai žurnalo turiniu rūpinosi spaudos darbuotojai Stasys Vainoras ir Vladas Bakūnas, kurie rengdavo savo ir autorių užsakytus analitinius straipsnius, aprašinėjo savo keliones lietuviškais laivais, ieškojo įdomesnių vertimų marinistine tematika.[2]

Šaltiniai redaguoti