Islamo fundamentalizmas

Islamo fundamentalizmas – musulmoniškas religinis sąjūdis.[1][2] Svarbiausia vertybe laiko religinę tradiciją, ragina grįžti prie pranašo Mahometo laikų islamo, priešiškas bet kokioms permainoms (bida), islamo reformas suvokia kaip tikėjimo tapatumo pažeidimą.

Pagrindinis dabartinio islamo fundamentalistų siekis – apginti musulmonų visuomenės savitumą, nušalinti egzistuojančius režimus ir sukurti valstybes, kurių pagrindas būtų islamo teisė (šariatas).[3][4] Fundamentalistai imasi masių gynėjo vaidmens. Kai kuriose šalyse kova vyksta ne tarp pasaulietinio ir islamiškojo plėtros kelio, o pirmiausia tarp valdančiojo elito ir visuomenės.[5]

Ypač suaktyvėjo nuo XX a. 8 deš. Iš islamo fundamentalistų sąjūdžių pažymėtina Musulmonų brolija.[6] Egzistuoja daug kitų radikalių islamistinių organizacijų, viena jų – Osamos bin Ladeno sukurta pogrindinė organizacija „al Kaida“, siekianti primesti šariato valdymą nuo Atlanto iki Indijos vandenyno.[7]

Išnašos redaguoti