Investuotojų forumas

„Investors’ Forum“ (Investuotojų Forumas) – savanoriška ir nepriklausoma verslo asociacija, jungianti didžiausius ir aktyviausius vietos ir užsienio investuotojus Lietuvoje. Organizacija įkurta 1999 m. birželį. Šiuo metu asociacija vienija daugiau kaip 60 narių.[1]

VadovybėKeisti

„Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė yra Rūta Skyrienė. Forumo valdybą sudaro 12 narių: valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas (Ellex Valiunas), valdybos nariai: Jonas Akelis (Ernst & Young), Giedrius Bandzevičius, (Rimi), Kim Bartholdy (DSV Transport), Vladas Algirdas Bumelis (Northway Group), Aivaras Čičelis (SEB bankas), Mindaugas Dacys (Phillip Morris), Mykolas Katkus (Fabula Hill+Knowlton Strategies), Algimantas Markauskas (Thermo Fisher Scientific), Rasma Saulė (Itella Logistics), Dan Strömberg (Telia Lietuva), Aušra Žemaitienė (Mars Lietuva).

VeiklaKeisti

„Investors’ Forum“ misija – gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene. Forumas palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Prezidentūra ir Seimu, analizuoja ir tiria verslo aplinką bei jos reguliavimą, siekia racionalių bei verslui palankių sprendimų. Asociacija nuolat rengia investuotojų susitikimus ir pasitarimus su valstybės institucijų atstovais, teikia siūlymus[2] dėl verslo aplinkos ir investicinio klimato gerinimo Lietuvoje.

Organizacijoje veikia šios darbo grupės, sudarytos iš asociacijos narių atstovų:

  • Energetikos darbo grupė
  • Visuomenės sveikatos darbo grupė
  • Mokesčių darbo grupė
  • Darbo santykių grupė
  • Telekomunikacijų ir informacinės visuomenės darbo grupė
  • Švietimo darbo grupė
  • Verslo paslaugų darbo grupė
  • Tvarumo grupė
  • Korporatyvinio valdymo darbo grupė

Nuo 2012 m. „Investors’ Forum“ kasmet teikia apdovanojimus[3] daugiausiai prie investicinio klimato gerinimo prisidėjusiems verslo įmonių, valstybės institucijų ir žiniasklaidos atstovams.

„Investors’ Forum“ yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo (angl. „Global Compact“) narė[4], skatinanti įmonių socialinės atsakomybės praktiką Lietuvoje bei vystanti skaidraus verslo ženklinimo iniciatyvą „Baltoji banga“[5]

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti