Introdukuota rūšis

Introdukuota rūšis – augalų ar gyvūnų rūšis žmogaus perkelta iš vienos buveinės į kitą.

Barkūnas (Melilotus sp.), introdukuotas ir natūralizuotas iš Eurazijos į JAV kaip pašaras ir tarpinis pasėlis.

Įvairios kultūrinės augalų rūšys bei naminiai gyvūnai buvo introdukuojami nuo seno, siekiant skirtinguose Žemės kraštuose auginti žmogui vienaip ar kitaip naudingas rūšis. Dalis rūšių introdukuojamos sukultūrintos, kitos – perkeliamos iš vienos laukinės terpės į kitą.

Didžiausias sukultūrintų vietinių laukinių augalų ir prijaukintų laukinių gyvūnų centras yra Rytų Azija. Ten sukultūrinti ir auginti miežiai, avižos, pupelės, sojos, ryžiai, obelys, kriaušės ir daugelis kitų augalų rūšių. Vykstant prekybai, kelionių metu sukultūrintų augalų sėklos ir vaisiai iš centrų pateko į naujas sritis, plito šių augalų arealas. Svarbiausių sukultūrintų augalų paplitimo geografija labai kito. Bulvės į Europą XVI a. introdukuotos iš Pietų Amerikos. Kviečiai, kilę iš laukinių kviečių, augančių Artimuosiuose Rytuose, introdukuoti ir paplito Europos šalyse, Kinijoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Iš Viduržemio jūros šalių į įvairius žemynus introdukuoti lubinai, linai, dobilai, daugelis daržovių.[1] Introdukuojami taip pat dekoratyviniai augalai (pvz., Lietuvoje - paprastasis kaštonas, didžialapė liepa, žalioji rūta, tulpė), taip pat rūšys skirtos kovai prieš kenkėjus.

Be tikslingo rūšių platinimo gali pasitaikyti ir netyčinis, kai žmogus pergabena tam tikras augalų ar gyvūnų rūšis nesiekdamas jų įvesti naujose buveinėse – pavyzdžiui, iš laivų į atokias salas patekusios žiurkės arba katės.

Rūšių perkėlimas gali tapti žalingas toms buveinėms, į kurias rūšis yra perkeliama (arba patenka žmogaus dėka) – nauja rūšis, radusi pakankamai geras sąlygas ir neturėdama natūralių priešų (arba žmogaus intensyviai platinama) gali nustelbti arba visai išnaikinti su atėjūnais negalinčias konkuruoti vietines rūšis. Tokios introdukuotos rūšys vadinamos invazinėmis.[2]

Taip pat skaityti redaguoti

Šaltiniai redaguoti