Intervencinis pirkimas

Intervencinis pirkimas – valstybės ar ūkio subjekto produkcijos pirkimas siekiant palaikyti kainas.

Intervenciniai pirkimai dažniausiai vykdomi valstybės supirkti žemės ūkio produkciją ir taip palaikyti jos kainas. Valstybė nustato kokiomis minimaliomis kainomis supirkinės produkciją ir taip psichologiškai palaiko supirkimo kainas, žinoma, dalį produkcijos vis dėlto privalo supirkti.
Taip pat intervencinius pirkimus vykdo ir ūkio subjektai. Jie taip kovoja prieš dempingą (produkcijos pardavimą žemiau savikainos), ar tiesiog nori palaikyti kainas. Kartais vienas ūkio subjektas įsipareigoja nupirkti kito ūkio subjekto prekes susitarus, kad kitas ūkio subjektas laikysis kainų.
Jeigu produktas nuperkamas vykdant intervencinį pirkimą reiškia, kad jis bus parduotas kitu laikotarpiu.