Interfazė

Interfazėląstelės rengimosi dalytis laikotarpis. Šis laikotarpis aktyvus, nes ląstelė ne tik atlieka gyvybines funkcijas, bet ir gamina savo sudėtinių dalių kopijas. Interfazės metu sintetinami chromosomų baltymai, replikuojasi DNR. Taip pat formuojasi citoplazminiai organoidai, dalijimosi verpstė, dalijasi mitochondrijos, chloroplastai, dvigubėja centriolės, sintetinama ATP.