Information & Media

(Nukreipta iš puslapio Informacijos mokslai)
Information & Media
IM
Periodiškumas per metus išleidžiami du žurnalo tomai
Kategorijos mokslas, kultūra, komunikacija, literatūra, sociologija

Vyriausiasis
redaktorius
Vladislav Fomin
Buvę redaktoriai Elena Macevičiūtė, Zenona Atkočiūnienė, Renaldas Gudauskas
Leidėjas Vilniaus universiteto leidykla[1]
Steigėjas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
Pirmasis
leidimas
1994 m.
Kalbalietuvių ir anglų
ISSNISSN 2783-6207

Tinklalapis: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/

Information & Media – socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslų krypties leidinys. Leidžiamas Vilniaus universitete. Vyriausiasis redaktorius – Vladislav Fomin (nuo 2021 m.).[2] Ankstesni vyriausieji redaktoriai Elena Macevičiūtė, Zenona Atkočiūnienė, Renaldas Gudauskas.

Istorija redaguoti

„Informacijos mokslai“ įsteigtas 1992 m. kovo 4 d. (steigimo liudijimas Nr. 389), kai buvo atnaujinta jau nepriklausomos Lietuvos vienos svarbiausių mokslo įstaigų – Vilniaus universiteto mokslinių tęstinių leidinių sistema. Informacijos mokslų steigimo iniciatyvinę grupę sudarė Vilniaus universiteto dėstytojai Arūnas Augustinaitis, Romualdas Broniukaitis, Renaldas Gudauskas, Julija Čepytė, Vilija Gudonienė, Ala Miežinienė, Marija Prokopčik.

1994 m. spalio 27 d. Vilniaus universiteto Senatas patvirtino pirmąją „Informacijos mokslų“ redaktorių kolegiją, kurią sudarė šeši nariai: Arūnas Augustinaitis, Renaldas Gudauskas (ats. redaktorius), Vilija Gudonienė, Ala Miežinienė, Marija Prokopčik (ats. sekretorė), Pranas Zvinys.

1994 m. lapkričio 9 d. „Informacijos mokslai“ įregistruotas tarptautiniame serialinių leidinių Lietuvos registre. Suteiktas ISSN registro standartinis numeris – 1392-0561. Netrukus išleistas ir pirmasis 1994 m. leidinio tomas, pasirodęs 1995 m. pradžioje. Tai buvo nedidelio formato, 6,44 leidybinio autorinio lanko leidinys, 150 egzempliorių tiražu. Leidinys pradedamas plačiomis redaktoriaus pratarmėmis lietuvių ir anglų kalbomis, kuriose apibūdintos pagrindinės leidinio nuostatos bei numatoma problematika. Pirmajame tome publikuoti aštuoni moksliniai ir du informaciniai straipsniai, penki iš jų – užsienio autorių.[3] Nuo 2007 m. Informacijos mokslai“ prieinamas internete - nuo 40 tomo.[4] 2021 m. žurnalas pervadintas į „Information & Media“. Suteiktas naujas ISSN numeris - 2783-6207. „Information & Media“ tęsia „Informacijos mokslai“ (1392-0561, 1392-1487) leidybą.[5].

Tematika redaguoti

Žurnalas nagrinėja medijų technologijų, medijų vadybos, informacinių sistemų ir vadybos, technologijų ir inovacijų vadybos, informacijos ir žinių vadybos, informacinės ir žinių visuomenės, jos teisinių, technologinių, kultūrinių ir ekonominių aspektų, organizacinės komunikacijos, lyčių komunikacijos, tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bei medijų kultūros tematikos tekstus.

„Information & Media“ priima publikavimui įvairių tipų tekstus: a) perduodami recenzavimui: tyrimų straipsnis, praktiko požiūris; b) įprastai nerecenzuojami: komentaras, pasaulio ataskaitos ir naujienos.

Žurnalas skelbia ir redaktoriaus žodį, kurį rengia vyr. redaktorius arba redakcinės kolegijos narys, teminio numerio sudarytojas. Šie tekstai nėra recenzuojami.

Leidyba redaguoti

Per metus išleidžiami du žurnalo tomai, taikomas augančio numerio principas. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis. Registruotas „Scopus“ duomenų bazėje nuo 2018 m. CiteScore rodiklis 2021 m. buvo 0.3, 26-a procentilė (2018 m. 0.0, 2019 m. 0.1, 2020 m. 0.2).[6] „Information & Media“ yra deimantinės atvirosios prieigos mokslo periodikos žurnalas. Visas jo turinys pasiekiamas nemokamai, suteikiama teisė jį skaityti, išsisaugoti kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus; nereikalaujama iš anksto gauti leidėjo ar autoriaus leidimo. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių. Prieiga prie žurnale paskelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). Žurnalui suteikta DOAJ Seal žyma, kuri reiškia, kad žurnalas atitinka aukščiausius atvirosios prieigos kriterijus [7]. Įtrauktas į Cabells duomenų bazę, kurioje registruojami šiuolaikinius leidybos standartus atitinkantys žurnalai.

Straipsniai publikuojami PDF ir HTML formatais. 2021 m. fiksuota 74 980 viso teksto atsiuntimų.

2021 m. dažniausiai atsisiųsti straipsniai:

 • 2594 karto: Vitkauskaitė I. (2020). Types of Film Production Business Models and Their Interrelationship. Information & Media, 89, 43-54. https://doi.org/10.15388/Im.2020.89.39
 • 1664 karto: Mackevičius J. (2008). The analysis of companies’ business as a aystem of collection, research and evaluation of information. Information & Media, 46, 46-56. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3358
 • 966 karto: Mickevičiūtė A., & Siudikienė D. (2019). The Role of Fashion Bloggers in Fashion Marketing Communication. Information & Media, 85, 8-50. https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.15 0

2021 m. dažniausiai cituoti straipsniai remiantis Google Scholar duomenimis:

 • 12 citatų: Jastramskis D., Rožukalne A., & Jõesaar A. (2017). Media Concentration in the Baltic States (2000–2014). Information & Media, 77, 26-48. https://doi.org/10.15388/Im.2017.77.10705
 • 10 citatų: Čeponytė M., & Žardeckaitė-Matulaitienė K. (2018). The relationship between sexism and the perception of sexual harassment in the Lithuanian sample. Information & Media, 80, 61-80. https://doi.org/10.15388/Im.2017.80.11672
 • 10 citatų: Atkočiūnienė Z. O., Siudikienė D., & Girnienė I. (2019). The Role of Leadership in the Knowledge Management and Innovation Processes in a Modern Organization. Information & Media, 86, 68-97. https://doi.org/10.15388/Im.2019.86.27

Reikalavimai straipsniams redaguoti

Straipsniai turi atitikti moksliniams tekstams keliamus reikalavimus. Juose turi būti aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumas, nurodomas mokslinio tyrimo tikslas, objektas, metodai, pateikti tyrimų rezultatai, išvados.[8]

Redaktorių kolegija redaguoti

Vyriausiasis redaktorius

Redakcinė kolegija

Patariamoji redakcinė kolegija

Išnašos redaguoti

 1. Information & Media (2022). ISSN.org. Prieiga per internetą: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-6207
 2. „Editorial Team“ (2022). journals.vu.lt. Prieiga per internetą: https://www.journals.vu.lt/IM/about/editorialTeam
 3. „Mokslo darbų leidyba ir sklaida: leidinys „Informacijos mokslai" - dešimt metų, trisdešimt tomų“ (2004). etalpykla.lituanistikadb.lt. Prieiga per internetą: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367154795075/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 4. „Information & Media“ (2022). zurnalai.vu.lt. Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/issue/view/449
 5. „Information & Media“ (2022). issn.org. Prieiga per internetą: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-6207
 6. „Information & Media“ (2022). scopus.com. Prieiga per internetą: https://www.scopus.com/sourceid/21101076095
 7. „Information & Media“ (2022). doaj.org. Prieiga per internetą: https://doaj.org/toc/2783-6207?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222783-6207%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D
 8. „Nurodymai autoriams“ (n.d.). zurnalai.vu.lt. Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/about/submissions

Nuorodos redaguoti