Informacijos mokslai

Informacijos mokslai
„Informacijos mosklai“ viršelis 2020.jpg
Periodiškumas per metus išleidžiami trys žurnalo tomai[1]
Kategorijos mokslas, kultūra, komunikacija, literatūra, sociologija

Leidėjas Vilniaus universiteto leidykla[2]
Pirmasis
leidimas
1994 m.
Kalbalietuvių ir anglų
ISSNISSN 1392-0561

Tinklalapis: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/issue/view/1517

Informacijos mokslai – socialinių mokslų leidinys, nuo 1994 m. Leidžiamas Vilniaus universitete aprėpiantis ir technologinės orientacijos problematiką. Žurnalas nagrinėja informacijos ir žinių visuomenės, žinių vadybos, organizacijos, komunikacijos, vadybos, kultūros tyrimų, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros klausimus. Vyriausioji redatorė – Elena Macevičiūtė[3], Atsakingoji sekretorė Renata Matkevičienė. Per metus išleidžiami trys žurnalo tomai. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.[4] Registruotas „Scopus“ nuo 2018 m.[5]

IstorijaKeisti

„Informacijos mokslai“ įsteigti 1992 m. kovo 4 d. (steigimo liudijimas Nr. 389), kai buvo atnaujinta jau nepriklausomos Lietuvos svarbiausios mokslo įstaigos – Vilniaus universiteto mokslinių tęstinių leidinių sistema. Informacijos mokslų steigimo iniciatyvinę grupę sudarė Vilniaus universiteto dėstytojai Arūnas Augustinaitis, Romualdas Broniukaitis, Renaldas Gudauskas, Julija Čepytė, Vilija Gudonienė, Ala Miežinienė, Marija Prokopčik.

1994 m. spalio 27 d. Vilniaus universiteto Senatas patvirtino pirmąją leidinio redaktorių kolegiją, kurią sudarė šeši nariai: Arūnas Augustinaitis, Renaldas Gudauskas (ats. redaktorius), Vilija Gudonienė, Ala Miežinienė, Marija Prokopčik (ats. sekretorė), Pranas Zvinys.

1994 m. lapkričio 9 d. leidinys įregistruotas tarptautiniame serialinių leidinių Lietuvos registre. „Informacijos mokslams“ suteiktas ISSN registro standartinis numeris – ISSN 1392-0561. Netrukus išleistas ir pirmasis 1994 m. leidinio tomas, pasirodęs 1995 m. pradžioje. Tai buvo nedidelio formato, 6,44 leidybinio apskaitos lanko leidinėlis, išleistas 150 egzempliorių tiražu. Leidinys pradedamas plačiomis redaktoriaus pratarmėmis lietuvių ir anglų kalbomis, kuriose apibūdintos pagrindinės leidinio nuostatos bei numatoma problematika. Pirmajame tome publikuoti aštuoni moksliniai ir du informaciniai straipsniai, penki iš jų – užsienio autorių.[6]

TematikaKeisti

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjama informacijos ir komunikacijos mokslų srities problematiką, analizuojama informacijos ir žinių visuomenė, jos teisiniai, socialiniai, technologiniai aspektai, informacijos ir žinių visuomenės kultūros, švietimo, ekonomikos ir informacijos bei žinių vadybos klausimai, pristatomi organizacijos komunikacijos vadybos, lyčių komunikacijos, kultūros tyrimai, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros tyrimai. Skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų recenzijos, apžvalgos.[1]

Internetinė versijaKeisti

Nuo 1995 m. kovo veikia internetinė žurnalo versija. 1995 m. rugsėjo 7 d. „Informacijos mokslai“ įregistruoti ISSN Lietuvos agentūroje ir tapo pirmuoju šalies elektroniniu serialiniu leidiniu.[7][8] „Informacijos mokslų“ kompiuterinei versijai suteiktas tarptautinis standartinis serialinio elektroninio leidinio numeris ISSN 1392–1487.

Reikalavimai straipsniamsKeisti

Straipsniai turi atitikti moksliniams tekstams keliamus reikalavimus. Juose turi būti aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumas, nurodomas mokslinio tyrimo tikslas, objektas, metodai, pateikti tyrimų rezultatai, išvados. Straipsnį autorius pasirašo, nurodo savo gyvenamosios vietos adresą.[9]

Redaktorių kolegijaKeisti

Vyriausioji redaktorė:

Atsakingoji sekretorė :

Nariai:[3]

IšnašosKeisti

  1. 1,0 1,1 „Informacijos mokslai“ (n.d.). zurnalai.vu.lt. Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai
  2. „Informacijos mokslai“ (n.d.). lnb.libis.lt. Prieiga per internetą: https://lnb.libis.lt/biSearchAction.do?BI001=C1C1B0000004639&resId=undefined
  3. 3,0 3,1 „Editorial Team“ (n.d.). journals.vu.lt. Prieiga per internetą: https://www.journals.vu.lt/informacijos-mokslai/about/editorialTeam
  4. „Informacijos mokslai“ (n.d.). serials.lt. Prieiga per internetą: https://serials.lt/vu/
  5. „Informacijos mokslai“ (n.d.). scopus.com. Prieiga per internetą: https://www.scopus.com/sourceid/21100886223?origin=resultslist
  6. „Mokslo darbų leidyba ir sklaida: leidinys „Informacijos mokslai" - dešimt metų, trisdešimt tomų“ (2004). etalpykla.lituanistikadb.lt. Prieiga per internetą: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367154795075/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
  7. Almanachas. (2020) ŽURNALISTIKA, p. 36. Prieiga per internetą: www.lzs.lt/download/844581/zurnalistika_2020%20nr%201_web.pdf
  8. Bratičius J., Mackevič I. ir Matūnas. (2011). Šiuolaikiškas Žvilgsnis į Kompiuterinę Leidybą, p. 12. Prieiga per internetą: http://itpamoka.lt/ftp/2gimn/knyga%20trukstami%20psl.pdf
  9. „Nurodymai autoriams“ (n.d.). zurnalai.vu.lt. Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/about/submissions

NuorodosKeisti