Informacijos mainai

   Šį straipsnį yra pasiūlyta sujungti su „Mainų kanalas“.
Dėl kokių priežasčių palikta ši žymė, galite sužinoti diskusijų puslapyje.

Informacijos mainai – informacijos keitimasis tarp siuntėjo ir gavėjo. Terpė tarp siuntėjo ir gavėjo vadinama mainų kanalu.

Informacijos perdavimo savybės redaguoti

  • Pranešimai siunčiami tokiais signalais, kuriuos gali perduoti siuntėjas ir priimti gavėjas.
  • Vienos rūšies signalai, gali būti keičiami kitos rūšies signalais.
  • Pranešimai yra koduojami.