Individualizmas

Individualizmas – moralinė laikysena, politinė filosofija, socialinis požiūris, pabrėžiantis individo nepriklausomybę. Individualizmas iškelia asmeninius siekius ir vertybes virš visuomenės, valstybės, bendruomenės, organizacijos tikslų ir vertybių. Ši ideologija oponuoja kolektyvizmui ir statizmui, kurie iškelia visų pirma visuomenės, valstybės gerovę. Individualizmas dažnai atmeta ir organizuotą religiją, visuomenės moralines normas, tradicijas.

Politiškai individualizmas siejamas su anarchizmu ir libertarianizmu, šiai filosofijai nepriimtinos kolektyvinės ideologijos kaip komunizmas, fašizmas, etatizmas, kolektyvizmas.