Indijos herbas

Indijos herbas yra Ašokos Liūto kapitelio Sarnathe adaptacija. Imperatorius Ašoka, gyvenęs III a. pr. m. e., pastatė šį kapitelį toje vietoje, kur Buda Gautama pirmą kartą sakė pamokslą.

Kapitelį sudaro keturi į skirtingas puses pasisukę liūtai stovintys ant apvalaus abako. Ketvirtojo liūto emblemoje nesimato. Jie simbolizuoja jėgą, narsą ir pasitikėjimą. Abakas yra apsuptas keturių mažesnių sargų reljefais: liūtu šiaurėje, drambliu rytuose, buliu šiaurėje ir žirgu vakaruose.

Paprastai herbe po kapiteliu rašomas užrašas devanagari raštu Satyameva Jayate सत्यमेव जयते (liet. „Tik tiesa triumfuoja“). Tai citata iš Mundaka Upanišados.