In ir jang [1] (yin yang) – kinų filosofijoje ir metafizikoje – du visur randami priešingi, tačiau vienas kitą papildantys pradai. In yra siejamas su tamsa, pasyvumu, moteriškumu, kryptimi žemyn, naktimi; Jang yra šviesus, aktyvus, vyriškas, krypstantis aukštyn, susijęs su diena. Abiejų pradų santykis nėra stabilus, nuolat kinta. In - jang opozicija svarbi konfucianizme ir daoizme.

Taidzitu – tradicinis In Jang simbolis

Principai

redaguoti

Pagrindiniai In-Jang principai:

1. In ir Jang yra priešingi pradai.

2. In ir Jang vienas nuo kito priklausomi.

In negali egzistuoti be Jang ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, nėra dienos be nakties, šviesos be tamsos.

3. In ir Jang gali būti dar dalinami į In ir Jang.

Kiekvienas In arba Jang aspektas gali būti vėl suskaidytas į In ir Jang. Pavyzdžiui, temperatūrą galima laikyti aukšta arba žema, tačiau „aukštą“ temperatūrą galime laikyti „šilta“ arba „deginančia“, „žemą“ – „vėsia“ arba „stingdančia“.

4. In ir Jang vienas kitą naikina ir palaiko.

Vienam pradui augant, kito mažėja. Pradai gali būti disbalanse: In perteklius, Jang perteklius, In trūkumas, Jang trūkumas.

5. In ir Jang gali pavirsti vienas kitu.

Tam tikru metu In gali pavirsti Jang ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, diena keičia naktį, mirtis – gyvenimą.

6. Jang yra dalis In, In yra dalis Jang.

Nė vienas objektas nėra grynai In arba grynai Jang. Kiekviename yra dalis kito: tai atsispindi ir In Jang simbolyje.

Apskritai remiantis daugelio mąstytojų pastebėjimais In ir Jang yra materialiojo pasaulio kvarkai, tarsi materialiojo prado pradžių pradžia.

Šaltiniai

redaguoti