Imperatyvinis metodas

Imperatyvinis metodas (imperatyvumo metodas, direktyvinis metodas, subordinacinis metodas) - teisės reguliavimo metodas, paplitęs viešojoje teisėje. Taikomas esant taip vad. vertikaliesiems santykiams, kuriems būdinga skirtinga teisinė padėtis normų hierarchijoje (valstybė-pilietis, valstybė - kiti juridiniai asmenys ir pan.).

Imperatyvinis metodas taikomas, siekiant vienų subjektų teisinę padėtį pabrėžti, jiems suteikiant (valdingus) įgaliojimus, kitus įpareigojant paklusti, užkraunant teisines pareigas bei prievoles. Institucijos piliečių, kitų asmenų atžvilgiu tampa viršesnės. Tai būdinga ypač viešojo valdymo sričiai. Tokiu atveju klostosi valdymo, valdžios ir paklusimo santykiai. Juos įtvirtina administracinė teisė, kitos viešosios teisės šakos.

LiteratūraKeisti