Imanto pulkas

latv. Imantas pulks
rus. Имантский полк
Veikimo laikas 1918-1920
Valstybė Rusijos vėliava Rusija Latvijos vėliava Latvija
Lojalumas Baltagvardiečiai, Latvijos respublika
Rūšis pulkas
Yra dalis Baltagvardiečių kariuomenė
vėliau Latvijos kariuomenė
Išformuota 1940
Vadovybė
pirmas vadas pulkininkas Janis Kurelis
paskutinis vadas kapitonas Adolfas Groskaufmanis

Imanto pulkas (latv. Imantas pulks; rus. Имантский полк) – nacionalinis latvių dalinys, suformuotas 1918 m. rudenį Vladivostoke ir pavaldus Antantės kariuomenei (priklausė baltagvardiečių pusei.

Pulko istorijaKeisti

Pulkas pradėtas formuoti 1918 m. lapkričio 14 d. Gruodžio 11 d. jam suteiktas lyvių viduramžių herojaus Imanto vardas. Pulkas buvo pavaldus Prancūzijos komisarui Sibire grafui Marteliui. Savanorius į Imanto pulką verbavo šaukimo punktai Vladivostoke, Chabarovske, Čitoje, Krasnojarske ir Blagoveščenske. 1919 m. pavasarį Sibire ir Urale buvo apie 4000 šaukiamojo amžiaus latvių bei apie 400 buvusių karininkų.

Pulkas buvo naudojamas kaip įgulos dalinys, vykdė karo policijos funkcijas. Kovos veiksmuose nedalyvavo.

Pavasarį pulkas buvo sulaipintas į laivus ir nugabentas į Latviją:

 • 1920 m. kovo 23 d. iš Vladivostoko garlaiviu „Dania“ iškeliavo 465 pulko kariai, taip pat karininkai ir ūkio dalis. Į Latviją atvyko birželio 21 d.
 • 1920 m. vasario 28 d. garlaiviu „Gveneth“ išplaukė dar 255 kariai su karininkais ir ūkio dalimi. Latviją pasiekė gegužės 1 d.
 • Paskutinė grupė išvyko birželio mėnesį kartu su Troicko batalionu.

1920 m. rugpjūčio 1 d. pulkas buvo išformuotas. Dalis jo karių buvo demobilizuoti, dalis perkelti į kitus Latvijos kariuomenės dalinius.

Tarpukaryje Latvijoje aktyviai veikė labai dešiniosios pakraipos buvusių Imanto pulko kariškių draugija.

Pulko struktūraKeisti

1920 m. kovo 29 d. pulke buvo 90 karininkų ir puskarininkių, 765 šauliai. Pulką sudarė:

 • 2 batalionai,
 • sanitarinis padalinys,
 • instruktorių komanda,
 • kulkosvaidininkų komanda,
 • kavaleristų komandą,
 • pėsčiųjų žvalgų (plastūnų) komanda,
 • ryšių komanda,
 • orkestras,
 • ūkinė dalis.

Pulko vadaiKeisti

 • 1918 m. lapkričio 14 d. – 1919 m. balandžio 19 d.: pulkininkas Janis Kurelis
 • 1919 m. balandžio 19 d. – 1919 m. gegužės 22 d.: majoras J. Ponė
 • 1919 m. gegužės 22 d. – 1919 m. rugpjūčio 11 d.: kapitonas Karlis Lobė
 • 1919 m. rugpjūčio 11 d. – 1920 m. vasario 20 d.: kapitonas J. Ozolas
 • 1920 m. vasario 20 d. – 1920 m. rugpjūčio 1 d.: kapitonas Adolfas Groskaufmanis

ŠaltiniaiKeisti

 • Latvijas Brīvības cīņas 1918–1920 : Enciklopēdija – Preses nams: Rīga, 1999., 129. lpp.
 • Жанен М. Отрывки из моего сибирского дневника. // Сибирские огни. 1927. № 4. С. 142.
 • Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. – Новосибирск, 2003
 • Законодательная деятельность белых правительств Сибири (июнь – ноябрь 1918 года). – Томск, 1998. Вып. 1.
 • Нам Ирина В., Сем Ю. А., Мухачев Б. И. Hациональная политика правительства ДВР. // Дальний Восток России в период революций 1917 г. и гражданской войны. – Дальнаука: Владивосток, 2003. С. 480–495
 • Нам Ирина В. Международные аспекты национальной политики Российского правительства (ноябрь 1918–1919 гг.). // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 310, май. – С. 81-87.
 • Нам Ирина В. Временное Сибирское правительство и польские воинские формирования (июнь-ноябрь 1918 г.). // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 311, июнь. – С. 86-89.
 • Нам Ирина В. Российское правительство адмирала А. В. Колчака и польские воинские формирования (ноябрь 1918 – январь 1920 г.). // Вестник Томского государственного университета. – 2008. № 312, июль. – С. 88-94.
 • Нам Ирина В. Между красными и белыми: участие латышей в Гражданской войне на востоке страны. // Сибирь в период Гражданской войны: Материалы междунар. науч. конф. (6-7 февраля 2007 г., г. Кемерово). Кемерово, 2007. С. 102–104.
 • Нам Ирина В. Латышские организации в Сибири в условиях революции и гражданской войны (1917–1919 гг.). // Россия и Балтия. Вып. 5. Войны, революции и общество. М.: Наука, 2008. С. 139–176.