Iliustruotoji Lietuva

Iliustruotoji Lietuva – savaitinis dienraščio „Lietuva“ priedas, leistas 19261928 m. Kaune.

IstorijaKeisti

Redaktorius-leidėjas Pranas Dailidė, redaktorius Zigmas Kuzmickis. Spausdino valstybės spaustuvė. „Lietuvai“ susijungus su „Lietuvos aidu“, vietoj „Iliustruotosios Lietuvos“ ėjo „Iliustruota apžvalga“.

Svarbiausius krašto įvykius fiksavo nuotraukose, jos papildė tekstą. Spausdino žymiausių menininkų, politikų, šalies valdžios atstovų fotografijas, Lietuvos miestų, praeities paminklų, krašto gamtovaizdžių bei užsienio šalių kraštovaizdžių nuotraukas, pasakojo apie kitų šalių kultūrą, gamtą, spausdino originalius lietuvių rašytojų ir geriausių užsienio šalių menininkų kūrinius.

Bendradarbiavo Vytautas Bičiūnas, Viktoras Biržiška, Paulius Galaunė, Jonas Graičiūnas, Augustinas Gricius, Valentinas Gustainis, Kazys Inčiūra, Tadas Ivanauskas, Jonas Kairiūkštis, Faustas Kirša, Kostas Korsakas, Vincas Krėvė, Pranas Lembertas, Kazys Pakštas, Juozas Paukštelis, Ignas Šlapelis, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kt. [1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 167 psl.