Ilemio trikampis – ginčytina teritorija Rytų Afrikoje, į šiaurės vakarus nuo Turkanos ežero. Į šią teritoriją, užimančią tarp 10 320 ir 14 000 km², pretenduoja Kenija, Etiopija (de facto pretenzijų atsisakiusi) ir Pietų Sudanas. Dabar de facto teritoriją valdo Kenija. Šiame krašte gyvena daugiausia klajokliškos Nilo-Sacharos kalbomis kalbančios tautos – turkanai, didingai, topasai, njangatomai, dasanačai. Dėl ganyklų plotų tarp genčių nuolat vyksta ginkluoti konfliktai.

Ilemio trikampis su 1902, 1938 ir 1947 m. ribomis bei 1950 m. kontrolės riba

Istorija redaguoti

Pagal 1902 m. britų sudarytas ribas, visas Ilemio regionas priskirtas Etiopijai, tačiau žemėlapiuose kraštas nurodytas Sudanui. 1914 m. Sudano-Ugandos sutartyje paminėta, kad Sudanas turi koridorių iki Turkanos ežero. Po I pasaulinio karo Ilemio trikampyje šeimininkavo Etiopijos apginkluotos vietinės gentys. 1924 m. Ugandos, Kenijos ir Sudano atstovai sutarė, kad dalis teritorijos turi būti perleista Kenijai, kad ši galėtų ginti turkanus. Tačiau tikrovėje dėl biurokratinių ir politinių peripetijų tas nebuvo atlikta, vėliau Sudanas leido Kenijos armijai įžengti į Ilemio teritoriją. 1931 m. Sudanas leido aneksuoti pietinę Ilemio dalį. Sudaryta nauja riba, ėjusi turkanų ganyklų šiaurine riba. 1936 m. Italijai okupavus Etiopiją, italai pareiškė pretenzijas į Ilemio trikampį. 1938 m. Sudano ir Kenijos atstovai demarkavo savo ribą, tačiau italų spaudžiami njangatomai ir dasanačai įsiveržė į turkanų žemes ir pradėjo grobstymus bei žudynes. Italai atsisakė savo pretenzijų ir britai ėmėsi įvedinėti tvarką regione.

1947 m., po to, kai II pasaulinio karo metu britai buvo įsiveržę į Etiopiją, buvo sudaryta nauja riba, ėjusi į šiaurę nuo 1938 m. ribos. 1950 m. Sudanas sudarė naują ribą dar toliau šiaurėje, už kurios uždraudė įsiveržti klajokliams iš Etiopijos ar Kenijos, tačiau buvo sutarta, kad ši riba nėra valstybinė siena ir kad Sudanas toliau mokės Kenijai už pietinės Ilemio trikampio dalies administravimą. 1956 m. Sudanui tapus nepriklausomu, jis Ilemio neadministravo dėl pirmojo Sudano pilietinio karo. 1967 m. Kenija ragino Britaniją paskirti krašto kontrolę jai, tačiau tikrovėje jokių veiksmų nebuvo atlikta. 1964 m. Kenijos-Etiopijos sutartyje nurodyta Kenijos riba driekėsi pietine trikampio dalimi. 1972 m. Sudano-Etiopijos sutartimi Etiopija atsisakė pretenzijų į Ilemį, tačiau riba tarp Kenijos ir Sudano liko ginčytina.

1990 m. į Ilemį antpuolius rengė Etiopijos apginkluoti dasanačai, kurie kovojo su Kenijos apginkluotais turkanais. 2011 m. atsiskyrus Pietų Sudanui, šiai šaliai atiteko pretenzijos į regioną. Spekuliuojama, kad mainais už paramą dėl nepriklausomybės, Pietų Sudanas galėjo palikti Kenijos de facto valdžią krašte.