Ignacijus Fonbergas

Ignacijus Fonbergas
Gimė 1801 m. vasario 1 d.
Bielskas, Prūsijos karalystė,
Mirė 1891 m. spalio 23 d. (90 metų)
Kijevas, Rusijos imperija
Palaidotas (-a) Baikovo kapinėse, Kijevas
Tėvas Motiejus Fonbergas
Sutuoktinis (-ė) Marija Zavadska Fonberg
Veikla Vilniaus universiteto profesorius, chemikas
Išsilavinimas Balstogės gimnazija
Alma mater Vilniaus universitetas


Ignacijus Fonbergas (lenk. Ignacy Fonberg, (rus. Игнатий Матвеевич Фонберг1801 m. vasario 1 d. – 1891 m. spalio 23 d.) – Vilniaus universiteto profesorius, chemikas.

Vaikystės metai Keisti

Ignacijus Fonbergas gimė 1801 m. Palenkės Bielske bajorų šeimoje. Šis miestas nuo 1795 m. iki 1807 m. priklausė Prūsijos karalystės Naujosios Rytų Prūsijos Balstogės departamentui.

Ignacijaus senelis XVIII amžiuje nuvyko į Gardiną, kuriame dėka Antano Tyzenhauzo buvo įkurtos manufaktūros. išmoko amato. Ignacijaus tėvas buvo fabrikantas, gamino metalinius vežimėlius. Ignacijus vaikystėje mokėsi vietinėje vokiečių - lenkų mokyklėlėje, vėliau, 1817 m. baigė Balstogės gimnaziją.

Studijos ir darbas Vilniaus universitete Keisti

Baigęs gimnaziją Ignacijus Fonbergas įstojo studijuoti į Vilniaus imperatoriškojo universiteto matematikosfizikos fakultetą. Besimokydamas universitete jis priklausė ir dalyvavo Vilniaus Šubravcų draugijos veikloje.

Nuo 1821 metų Fonbergas pradėjo dirbti Vilniaus universitete Andriaus Sniadeckio padėjėju chemijos ir farmacijos katedroje. 1825 m. Fonbergas tapo filosofijos magistru, 1829 m. tapo chemijos katedros profesoriumi.

1830 m. jis atliko Druskininkų mineralinių vandenų tyrimus.

Po Vilniaus universiteto uždarymo 1832 metais, nuslopinus 1831 m. sukilimą, Fonbergas dirbo Vilniaus medicinos – chirurgijos imperatoriškoje akademijoje, dėstė paskaitas lotynų ir rusų kalbomis, apsigynė daktaro disertaciją. Mokslinius straipsnius Fonbergas publikavo žurnale "Dziennik Wilenski".

Darbas Kijevo universitete Keisti

Vėliau Ignacijus Fonbergas persivedė dirbti į Kijevo šv. Vladimiro universitetą. Čia dėstydamas organinę ir neorganinę chemijas, pirmą kartą į disciplinos kursą įvedė praktinius užsiėmimus chemijos laboratorijoje. Chemijos laboratoriją įrengė dviejuose mažuose rūsio kambarėliuose. Joje galėjo dirbti 22 studentai.

Šeima Keisti

Ignacijaus Fonbergo žmona buvo Marija Zavadska, žinomo Lietuvos spaustuvininko, leidėjo Juozapo Zavadskio duktė.

Ignacijus ir Marija Fonbergai susilaukė trijų sūnų, tai sūnaus Mateušo, žinomo mediko Varšuvoje, dirbusio ligoninėje, kuri vadinasi – “Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”, taip pat sūnų: Vladimiro ir Emeryko.

1859 m. Ignacijus Fonbergas išėjo į pensiją. Mirė jis 1891 m. ir palaidotas Kijeve.


Žymesni Ignacijaus Fonbergo mokslo darbai Keisti

  • "Slownik wyrazow chemicznych" (Vilnius, 1825).
  • "Chemia zastosowana do sztuk i rzemiost" (Vilnius, 1827 - 1829).
  • "Wyklad nomenklatury chemicznej Berzeliusza" (Vilnius, 1828).
  • "Opisanie wody mineralnej Druskiennickiej" (Vilnius, 1839).
  • Ignacijaus Fonbergo sudarytas chemijos terminų žodynas [[1]]


Nuorodos Keisti

  • Apie Ignacijų Fonbergą lietuvių k. [[3]]
  • Apie Ignacijų Fonbergą ukrainiečių k. [[4]]