Idėja (sen. gr. ιδέα tariama idea – sąvoka, vaizdinys)

  1. mintis, siekimų tikslas, suteikiantis veiklai kryptį, pagrindinė mokslinės, meninės kūrybos ar praktinės veiklos mintis;
  2. Platono, Hėgelio filosofijoje – daikto esmė, idealus, pirminis visa ko pradas.

Pirmąja prasme – idėja dažniausiai yra nedidelės apimties pradinis minčių rinkinys, tekstas, kuriame nusakytas veiksmas ar jų seka, keičianti tam tikrą terpę, siekiant daugiau ar mažiau apibrėžtų tikslų. Už idėją yra šiek tiek platesnis sumanymas, o idėjos vystymas paprastai būna susijęs su eskizu, projektu ar detaliuoju planu. Idėjas kuria ir nepasitenkinimas aplinka, primestos ar suvoktos problemos. Populiariai idėja suprantama kaip tam tikra mintis ar net koncepcija, kilusi asmens prote kaip galvojimo rezultatas.

Idėjos kaip turtas

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – intelektinė nuosavybė.

Kai kuriais atvejais būdas, kuriuo tam tikra idėja yra išreikšta gali būti teisiškai saugomas valstybės kaip intelektinė nuosavybė. Kūrybinis darbas saugomas autorinės teisės, išradimas saugomas patento, registruotas prekinis ženklas saugo gamintojo išskirtinumo idėją, gaminio išvaizdą galima įregistruoti ir saugoti kaip dizainą.

Šaltiniai

redaguoti

1. Tarptautinių žodžių žodynas, (c) Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985