Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija

(Nukreipta iš puslapio IPCC)

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) – mokslinė institucija, kurios tikslas yra įvertinti žmogaus sukeltos klimato kaitos riziką. Komisiją 1988 m. įsteigė Pasaulinė meteorologijos organizacija (WMO) ir Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programa (UNEP).

IPCC neatlieka tyrimų ir nestebi klimato bei susijusių reiškinių. Pagrindinė institucijos veikla apima specialiųjų ataskaitų, susijusių su Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimu, leidimą. Komisijos ataskaitų duomenys plačiai naudojami daugelyje klimato diskusijų, ir laikomi autoritetingais šaltiniais.

2007 m. IPCC kartu su buvusiu JAV viceprezidentu Al Gore buvo skirta Nobelio taikos premija.

Nuorodos

redaguoti