i386 – 32 bitų procesorių architektūra, sukurta Intel firmoje. Turi esminius 8086 architektūros bruožus, tačiau registrai yra išplėsti, įvestos papildomos komandos, absoliutinės adresacijos galimybės ir pan. i386 davė pradžią ir naujesnėms architektūroms, tokioms, kaip Athlon64.

i386 architektūrai priskiriami daugelis Intel, AMD, Transmeta, Cyrix bei kitų firmų procesorių: