Išeitinė išmoka

Išeitinė išmoka - nutraukus darbo santykius darbuotojui išmokama kompensacija. Dydį nustato darbo sutartis, darbo įstatymai.

LietuvaKeisti

Nutraukus darbo sutartį pagal LR DK 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje (LR DK 140 str. 1 d.):

  • iki 12 mėnesių - 1 mėnesio VMDU dydžio;
  • nuo 12 iki 36 mėnesių - 2 mėnesių VMDU dydžio;
  • nuo 36 iki 60 mėnesių - 3 mėnesių VMDU dydžio;
  • nuo 60 iki 120 mėnesių - 4 mėnesių VMDU dydžio;
  • nuo 120 iki 240 mėnesių – 5 mėnesių VMDU dydžio;
  • daugiau kaip 240 mėnesių - 6 mėnesių VMDU dydžio.

Nutraukus darbo sutartį kitais LR DK XII skyriaus 4 skirsnyje (išskyrus LR DK 125 ir 126 straipsniuose bei 127 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo 2 VMDU dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip[1].

ŠaltiniaiKeisti

  1. LR darbo kodeksas (2009-12-21 redakcija)