Horodlės unija

Horodlės unija (arba Horodlės susitarimai, Horodlės privilegija) – 3 aktų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir Lenkijos karalystės atstovų susitarimas, sudarytas 1413 m. spalio 2 d. Horodlėje, Lenkijoje.

Horodlės unija

PrielaidosKeisti

Po 1410 m. Žalgirio mūšio sustiprėjo Lenkijos tarptautinė padėtis, susidarė galimybių klostytis jos hegemonijai Vidurio Rytų Europoje, bet tam trukdė 1411 m. Torūnės taika. Horodlės susitarimais siekta iš naujo sureguliuoti Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos, jų valdovų Jogailos ir Vytauto Didžiojo santykius (nustatytus Vilniaus-Radomo susitarimais), parodyti abiejų valstybių vieningumą rengiantis karui su Vokiečių ordinu, kuris ir įvyko 1414 m.

SusitarimaiKeisti

Horodlėje sudaryti 3 aktai:

  • valdovų Jogailos ir Vytauto,
  • Lietuvos didikų,
  • Lenkijos ponų.

Jogailos ir Vytauto akte valdovai pažymi, kad, norėdami apsaugoti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją nuo Vokiečių ordino, ją iš naujo prijungia prie Lenkijos karalystės. Bažnyčioms garantuojamos tokios pat privilegijos kaip Lenkijos karalystėje. Katalikų tikėjimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ponai ir bajorai irgi naudosis tokiomis pat teisėmis kaip ir Lenkijos karalystės ponai bei bajorai. Jiems patvirtintas tėvoninių ir dovanotų žemių valdymas. Abiejų valstybių elitas įpareigojamas ištikimai tarnauti Jogailai ir Vytautui, taip pat jų įpėdiniams, pastarųjų nerinkti vieniems be kitų žinios.

Lietuvių bajorų 47 šeimoms suteikti lenkų herbai. Tik juos gavusieji ir tik katalikai galėjo naudotis duotomis privilegijomis. Taip neteko teisinės galios ankstesnės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos valdovų privilegijos.

Lenkijos karalystės pavyzdžiu steigiamos Trakų vaivadija ir Vilniaus vaivadija, o Žemaitijos kunigaikštystei suteiktos vaivadijos teisės, steigiamos vaivadų ir kaštelionų pareigybės.

Lietuvos didikų akte konstatuojama, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bajorai, atsidėkodami už Lenkijos karalystės bajorų įsipareigojimą juos remti, pasižada, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštija bus unijoje su Lenkijos karalyste, be lenkų bajorų žinios nepradės karo; skelbiama ištikimybė Jogailai ir Vytautui, šiam mirus, jo įpėdinį pasižadama rinkti tik pritarus Lenkijos karaliui ir luomams.

Lenkų ponų akte pažymima, kad, siekdami vienybės, jie lietuvių bajorams suteikė lenkų herbus su teise juos paveldėti. Manoma, kad tuo lenkų bajorija siekė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją pajungiančių Lenkijos karalystei (Karūnai) ryšių, išreikštų besiformuojančio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bajorų luomo globa. Abi pusės pareiškė nepradėsiančios karo be vienos iš jų sutikimo.

ReikšmėKeisti

Horodlės susitarimų aktuose deklaruojamas Lietuvos katalikiškumas, Žemaitijos priklausomybė Lietuvai; abu teiginius ginčijo Vokiečių ordinas. Įsteigtos dignitorijos ir suteikti herbai leido Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir Lenkijos karalystės bajorus suvienyti į vieną luomą. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos valdovo institucijos tęstinumo patvirtinimu lenkų ponai neteko galimybės inkorporuoti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją į Lenkijos karalystę, bet Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bajorai turėjo taikstytis su Lenkijos siuzerenitetu. Jie gavo teisę dalyvauti Lenkijos karaliaus rinkimuose. Horodlės susitarimai – kompromisiniai. [1]

Horodlės susitarimai prolenkiškoje istoriografijoje vadinami Horodlės unija.

47 Herbai, perduoti LDK bajoramsKeisti

    Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – Neverstas tekstas
Jei galite, sutvarkykite.


Herbas Herbo pavadinimas Herbo turėtojai Lenkijoje Herbo gavėjai Lietuvoje
  DAbdank Piotr of Widawa (Judge of Sieradz),
Jakub of Rogoźno
Jonas Goštautas (Jan Gasztołd)
  Bogorya Marek of Nakola Stanisław Visgintas (Wyszygin)
  Ciołek Stanisław of Brzeża (?) Eivildas Jonas (Ewild)
  Dębno Dobiesław of Oleśnica (Castellan of Wojnicz) Albertas Kareiva (Korewa)
  Doliwa Maciej Kot (Castellan of Nakielsk),
Janusz Furman (Castelllan of Międzyrzec),
Piotr of Falkowa
Načkus Ginvilaitis
  Dołęga Unknown Mantvilas (Monstywild)
  Drya Janusz of Tuliszków (Castellan of Kalisz) Mikołaj Tautgirdas (Tawtygierd)
  Działosza Unknown Wołczko Rokutowicz
  Gierałt Mikołaj of Gorzków (Bishop of Vilnius) Surgintas (Surgut) Reszyński
  Godziemba Andrzej of Lubraniec (Judge of Kujawy),
Andrzej (Pastor of Włocławek)
Stanisław Butautas (Butowtowicz)
  Gryf Unknown Butautas Mantigailaitis (Butowd Montigalowicz)
  Grzymała Domarat of Kobylan (Castellan of Biecz) Jan Rimvydas (Rymwidowicz)
  Janina Maciej (Bishop of Przemyśl),
Mikołaj of Suchodół (Judge of Lublin),
Piotr of Tura (Judge of Łęczyca)
Wojsym Danejkowicz (Danis?)
  Jastrzębiec Wojciech (Bishop of Kraków),
Marcin of Lubnica
Jonas Nemira (Nemir) (Polocko seniūnas)
  Jelita Klemens of Mokrsko (Castellan of Radom),
Florian of Korytnicy (Castellan of Wiślica)
Gerdutis (Gierdut)
  Kopacz Unknown Getautas (Getowd)
  Korczak Unknown Czupa
  Kot Morski Unknown Vaišnoras Vilgailaitis (Wojsnar Wilkolewicz)
  Leliva Jan of Tarnów (Voivode of Kraków),
Jadwiga of Leżenic
Manvydas (Moniwid) (Vilniaus vaivada)
  Lis Krystyn of Kozichgłówy (Castellan of Sącz) Jonas Sungaila (Sunigajło) (Trakų kaštelionas)
  Łodzia Mościc of Stęszew (Castellan of Poznań) Mikusz Wilczkowicz
  Łabędź Dziersław of Skrzynna ? Goliginas Andrius (Goligunt)
  Nałęcz Sędziwoj of Ostroroga (Voivode of Poznań),
Mikołaj of Czarnków (Judge of Poznan)
Koczan
  Nowina Mikołaj of Sepna Mikołaj Beinoras (Boynar)
  Odrowąż Jan of Szczekociny (Castellan of Lublin) Visgirdas (Wyszegerd)
  Ogończyk Wojciech of Kościola (Castellan of Brzeg),
Mikołaj of Taczów
Jerzy Sangraw (Sungaila)
  Oksza Mikołaj of Strzelc (Judge of Sandomierz),
Klemens Wątróbka of Strzelc
Jonas Minimantas (Minimod)
  Ossorya Mikołaj of Korabiowic Tvirbutas (Twerbut)
Unknown Bychawa Unknown Mažtautas (Mosztołd)
  Pierzchała Piotr of Włoszczowa (Castellan of Dobrzyn) Daukša Kimantaitis (Dauksza)
  Pobóg Jakub Koniecpolski (Voivode of Sieradz),
Piotr of Popowo
Ralo
  Pomian Jan Pella (Bishop of Włocławek) Stanislovas Sakas
  Poraj Micał of Michałow (Voivode of Sandomierz),
Jaka (Judge of Kalisz)
Mikołaj Bilminas (Bylimin)
  Półkozic Jan of Rzeszów (Bishop of Lviv),
Jan Ligęza of Bobrku (Voivode of Łęczyca),
Micha of Bogumiłowice (Castellan of Sandomierz),
Jan of Bogumiłowice (Castellan of Czchów),
Paweł of Bogumiłowice (Judge of Kraków),
Marcin of Wrocimowice (Chorąży of Kraków)
Wołczko Kovaldas (Kukwa)
  Rawicz Krystyn of Ostrów (Castellan of Kraków),
Grot of Jankowice (Castellan of Małogojszcz)
Mykolas Mingaila (Minigajło, then Minigał) (Castellan of Vilnius)
  Rola Jan of Łąkoszyn (Castellan of Łęczyca),
Mikołaj of ...
Danguolis (Dangel)
  Sulima Stanisław Gamrat of Klimuntowic (Castellan of Połaniec) Radvilas (Rodywił-Radziwił(ł)), then Radziwił(ł)owicz
  Syrokomla Jakub of Kurdwanowa (Bishop of Płock) Jonas Mingailis (Jan Minigel)
  Szreniawa Jan of Łańcuchów and Grodziny (Castellan of Zawichost) Jotautas (Jadat)
  Świnka Unknown Andrzej Daukantas (Dewknotowicz)
  Topór Maciej of Wąsosz (Voivode of Kalisz) Jonas Butrimas (Jan Butrym) of Żyrmonów
  Trąby Mikołaj Trąba (Archbishop of Gniezno) Kristinas Astikas (Ościk)
  Trzaska Unknown Vaidilas (Wojdyło) Kuszulowicz
  Wadwicz Jan Mężyk of Dąbrowy Petras Mangirdaitis (Montygerd, Montygerdowicz)
  Wąż Unknown Koczan Sukowicz
  Zadora Zbigniew of Brzezia (Crown Marshall) Jaunius Valimantaitis (Jawnuta Wolimuntowicz), Trakų vaivada (per jauniausią brolį Mykolas Kęsgaila herbą paveldėjo Kęstgailų giminė)
  Zaremba Jan of Królików (Castellan of Gniezno),
Marcin of Kalinów (Castelan of Sieradz)
Gineitis Koncaitis (Ginet) Konczewicz

ŠaltiniaiKeisti

  1. Edvardas Gudavičius. Horodlės susitarimai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VII (Gorkai-Imermanas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 658 psl.

NuorodosKeisti