Homeomorfizmas

Homeomorfizmo pavyzdys: puodelis ir toras topologiškai yra ekvivalentūs.

Homeomorfizmas arba topologinė transformacija yra vadinama abipus vienareikšmė ir abipus tolydi transformacija tarp dviejų topologinių erdvių .

Funkcija f tarp dviejų topologinių erdvių X irY vadinama homeomorfizmu jei ji tenkina tokias savybes:

Figūros A ir B (arba bendriau – topologinės erdvės) vadinamos homeomorfinėmis, jeigu egzistuoja homeomorfizmas, atvaizduojantis figūrą A į B.