Helmuto Šmidto universitetas

Helmuto Šmidto universitetas (HSU; vok. Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, HSU-HH) – Helmut Schmidt iniciatyva 1973 m. įsteigta karo akademija Hamburge (Hamburgo aukštoji bundesvero mokykla, „Hochschule der Bundeswehr Hamburg“), vienas iš 2 bundesvero universitetų.

Helmuto Šmidto universiteto miestelis ir pagrindinis pastatas

Helmuto Šmidto universitetas rengia Vokietijos bei NATO valstybių ginkluotųjų pajėgų karininkus. Nuo 2002 m. universitete taip pat studijuoja ir nedaug civilių studentų, kurių studijas paprastai finansuoja didelės bendrovės. Helmuto Šmidto universitete stažavosi, studijavo taip pat ir aukšto rango karininkai iš Lietuvos (generolai Edvardas Mažeikis, Algis Vaičeliūnas ir kiti).

HSU universiteto suteikiami akademiniai laipsniai prilyginami civilinių aukštųjų mokyklų laipsniams. Universitete vykdomi mokslo tyrimai, taip pat rengiamos disertacijos bei habilitacijos.

Nuorodos

redaguoti